Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014202000TÜRKİYE FLORASIZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, flora ve vejetasyon tanımları ve karşılaştırılması, floramızın tarihçesi, coğrafyası, flora ve vejetasyon oluşumu, çeşitli biyotik etmenlerin flora ve vejetasyon üzerine etkileri, Türkiye florasının kökeni ve paleoflorası, günümüz florasını önemli familya, cins ve türleri, çeşitli habitatların bitkileri, endemizm ile yurdumuzdaki endemik bitkiler hakkında hakkında bilgiler vermek ve tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol
Öğrenme Çıktıları
1Temel kavramlarını öğrenebilme
2Yurdumuzun flora ve vejetasyon oluşumunun diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi
3Güncel yaşamda doğadaki bitki çeşitliliğini sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Flora ile vejetasyon karşılaştırılması, tarihçe, çeşitli biyotik etmenlerin flora ve vejetasyon üzerine etkileri, Türkiye florasının kökeni ve paleoflorası, güncel familya, cins ve önemli türleri, florasının özelllikleri, çeşitli habitatların bitkileri, endemizm ile yurdumuzdaki endemik bitkiler, yurdumuzun bitki örtüsüne genel bakış
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (flora ile vejetasyon karşılaştırılması), tarihçeGiriş, ülkemiz florası hakkında kısa bilgiler ve tarihçe.
2Yurdumuzun coğrafyası hakkında kısa bilgiler(yer şekilleri, iklim, toprak)Bir flora çalışması nasıl gerçekleştirilir, arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kurallar.
3Flora ve vejetasyon oluşumu, (iklim deşimleri ve parçalanmış alanlar, biyotik faktörler)Flora çalışmalarında toplanan örneklerin herbaryum tekniklerine uygun, kurutulması, tasnifi ile ilgili bilgiler. Teşhise hazır hale gelen örneklerin teşhisinde kullanılacak farklı tipteki anahtarların tanıtımı ve anahtar hazırlama yöntemlerinin örnekler ile anlatımı.
4Çeşitli Biyotik Etmenlerin Yurdumuz Florası ve Vejetasyonuna EtkileriBrassicaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis.
5Türkiye florasının kökeni ve paleoflorası(genel bilgiler, Türkiye florasının kökeni Ranunculaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Scrophulariaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması
6Tersiyer FlorasıLamiaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Geraniaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması
7Paleoflora( Holosen florası)Caryophyllaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Solanaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması.
8ARA SINAV
9Güncel Türkiye Florasına genel bakış I. (genel özellikler)Apiaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Rosaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması
10Güncel Türkiye Florasına genel bakış II. ( Flora bölgeleri ve elementleri,çeşitli habitatların bitkileri, önemli orman ağaçları ve çalılar.Asteraceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Malvaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması
11Güncel Türkiye Florasına genel bakış III.Doğal olarak kullanılan bitkiler durumu olan (yenen, boya, lif v.s) doğal bitkilerFabaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Irıdaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması
12Endemizm ( tanımlar ve genel bilgiler),Poaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Amaryllidaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karakterlerin çıkarılması.
13Yurdumuzda endemizm ve endemik grupların karşılaştırılmasıBoraginaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis. Ericaceae familyasına ait 1 örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve tüm morfolojik karaktelerin çıkarılması.
14Flora bölgelerimizde endemik bitkilerLiliaceae familyasına ait 2 farklı örnek üzerinde tür ve türaltı kategorilere kadar teşhis ve görülen tüm familya karakteristiklerinin genel tekrarı
15Yurdumuzun genel bitki örtüsüSINAV
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ö.Seçmen, “Türkiye Florası (Ders Notları)” Ege Üniv.,Fen Fak. Teksirler Serisi No:120, Bornova,İzmir, 2008. YARDIMCI KİTAPLAR: Islands P.H. Davis. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh Univ.Press. vol. 1-9.1965-1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Alan Gezisi2816
Rapor Hazırlama339
Rapor Sunma313
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)138
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2 43           
ÖÇ3          5 45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr