Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014212000BİTKİ EMBRİYOLOJİSİZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerde üremeye ilişkin temel olayların ve yapıların tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nedret ŞENGONCA
Öğrenme Çıktıları
1Bitki embriyolojisinin temel kavramlarını kazanabilme.
2Bitkilerde üremenin temel ilkelerini ve önemini kavrayabilme.
3Üreme ile biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme.
4Bitkilerde üreme yapılarının; yapı, organizasyon, işlev ve işleyişini tanıyıp, irdeleyebilme.
5Embriyoloji ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki embriyolojisinin tarihçesi, Çiçek, Mikrosporangium, Erkek gametofit, Megasporangium, Dişi Gametofit, Döllenme, Endosperma ve tipleri, Embriyo, Poliembriyoni, Tohum, Eşey uyuşmazlığı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki embriyolojisinin tarihçesi.
2Çiçek
3Mikrosporangium
4Erkek gametofit.
5Megasporangium
6Dişi Gametofit
7Tozlaşma
8ARA SINAV
9Döllenme
10Endosperma ve tipleri.
11Embriyo
12Poliembriyoni
13Tohum.
14. Tohum dormansisi. . Tohum çimlenmesi. . Tohumun önemi.
15Eşey uyuşmazlığı.
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Ünal, M. . Bitki (Angiosperm) embriyolojisi.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Yayın No: 11,İstanbul,2004. * Güven, A., Bitki Embriyolojisi Ders Notları, Üniversiteliler Fotokopi , (1998).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma12560
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4312
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15          4  
ÖÇ255       5    
ÖÇ3             4
ÖÇ4            54
ÖÇ5   5  4    3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr