Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014252006BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciler tarafından bitkilerde büyüme ve gelişme mekanizmasının, hücre çeperinin yapısının ve bitki büyümesindeki yerininin, ışık ve bitki hormonların bitki büyüme ve gelişmedeki düzenleyici etkilerinin anlaşılmasının sağlanmasıdır. Ders ile ilişkili laboratuvar uygulamaları teorik bilginin ziraat ormancılık gibi uygulamalı alanlarla ilişkisinin değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Lale YILDIZ AKTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde büyüme ve gelişme mekanizmasının anlaşılması
2Bitki hücre çeperinin yapısının ve bitki büyümesindeki rolünün anlaşılması
3Işığın (kırmızı-uzak kırmızı, mavi) ve bitki hormonlarının bitki büyüme ve gelişmedeki düzenleyici etkilerinin kavranması
4Teorik bilginin bitki biyolojisinin uygulamalı alanları ile ilişkisinin değerlendirilmesi
5Temel kavramların anlaşılması ve bilimsel terminoljiyi yazılı ve sözlü olarak doğru şekilde kullanma yeteneğinin gösterilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, bitkide büyüme, farklılaşma, morfogenez, gelişme kavramları; hücre çeperi yapısı, fonksiyonları ve bitki büyümesindeki yeri; embriyogenez süreci, emriyogenezde genlerin ifadesi ve sitokinezin rolü; organognez süreci, gelişimin evreleri, bitkisel gelişimin önemli ilkeleri, senesens (yaşlanma) ve programlanmış hücre ölümü; fitokrom ve bitki gelişiminin ışık tarafından denetlenmesi (fotomorfogenez), mavi ışığa verilen yanıtlar, stoma hareketleri ve morfogenez; bitki hormonları ve büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerine giriş, hormon ve bitki büyüme maddeleri kavramları; oksin, gibberellinler, sitokininler, absisik asit, etilenin kimyasal yapısı, sentezi ve taşınması fizyolojik rolleri ve sinyal iletimi, yeni bitki hormonları : brassinosteroitler, poliaminler, salisilik asit, jasmonik asit ve çiçeklenemenin denetlenmesi konuları irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki büyüme ve gelişme fizyolojosine giriş; büyüme, farklılaşma, morfogenez, gelişme kavramları Uygulamada yapılacak çalışmaların planlanması, laboratuvarda çalışma ilkeleri ve kullanılacak araç-gereçlerin tanıtılması ile tohum ekimi
2Hücre çeperi yapısı, fonksiyonları ve bitki büyümesindeki yeriBuğday koleoptil büyümesinin yatay mikroskop ile ölçümü.
3Embriyogenez; emriyogenezde genlerin ifadesi ve sitokinezin rolüOksin, gibberellin ve sitokininlerin adventif kök oluşumuna etkileri
4Organogenez; gelişimin evreleri, bitkisel gelişimin önemli ilkeleri , senesens (Yaşlanma) ve programlanmış hücre ölümü. Işık, oksin ve etilenin hipokotil çengelinin açılmasına etkileri
5Fitokrom ve bitki gelişiminin ışık tarafından denetlenmesi (Fotomorfogenez)Bezelye fidelerinde etiolasyon-de-etiolasyon
6Mavi ışığa verilen yanıtlar, stoma hareketleri ve morfogenezBitki hormonları ve bitki büyüme maddelerinin (indol-3-asetik asit, giberellik asit, kinetin ve absisik asit) büyüme üzerindeki etkileri
7Bitki hormonları ve büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerine giriş, hormon ve bitki büyüme maddeleri kavramları, Oksinin kimyasal yapısı, sentezi ve taşınmasıIndol asetik asit için yulaf koleoptil dik büyüme biyolojik testi
8ArasınavDomates petiyollerinde epinasti deneyi
9Oksinin fizyolojik rolleri ve sinyal İietimi2,4-D’nin bitki büyüme maddesi ve selektif herbisit olarak etkisi
10Gibberellinler kimyasal yapısı, sentezi, taşınması, fizyolojik rolleri ve sinyal iletimiGibberellinler için biyolojik test: Marul hipokotil büyüme testi
11Sitokininler kimyasal yapısı, sentezi, taşınması, fizyolojik rolleri ve sinyal iletimiSitokininler için biyolojik test: Yaprak yaşlanma testi
12Absisik asit kimyasal yapısı, sentezi taşınması, fizyolojik rolleri ve sinyal iletimiTetrazolyum testi ile dehidrogenaz aktivitesinin belirlenmesi (tohum canlılık testi)
13Etilen kimyasal yapısı, sentezi, taşınması, fizyolojik rolleri ve sinyal iletimiBitki çeliklerinin kökledirilmesi (NAA; IAA, IBA ve kinetin uygulamaları)
14Yeni bitki hormonları : Brassinosteroitler, poliaminler, salisilik asit, jasmonik asit Öğrenci sözlü sunumları: Bitkisel hormonlar ve bitki büyüme maddelerinin zirai üretimde kullanımları
15Çiçeklenmenin denetlenmesiLaboratuar sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Taiz, L., and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinauer Associates, Inc. Publihers, Sunderland, MA YARDIMCI KİTAPLAR: Davies, P.J. “Plant Hormones. Physiology, Biochemistry and Molecular Biology”, Kluver Academic Publishers Dordrecht, Boston, London, 1995. Güven, A. “Bitki Büyüme Maddeleri Ders Notları. Palavan-Ünsal, N. “Bitki Büyüme Maddeleri”, İstanbul Üniversitesi, Enstitü Yayın No: 4, İstanbul, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama12112
Bireysel Çalışma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15           5 
ÖÇ25           5 
ÖÇ35           5 
ÖÇ4 5          5 
ÖÇ5   5 44 445   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr