Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402023051997GENEL MİKOLOJİ-IZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Funguslar insan hayatında oldukça önemlidir. Besinlerin ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılırlar. Ayrıca, organik maddelerin en önemli parçalayıcılarıdırlar. Son zamanlarda rekombinant proteinlerin üretiminde kullanılmaktadırlar. Bu dersin amacı, fungusların biyolojileri, biyoteknolojik uygulamaları ve tıbbi önemini vurgulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Füsun B. UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1Filamentli fungusların ve mayaların insan hayatındaki önemini kavramak
2Klasik ve moleküler biyolojik yöntemleri kullanarak fungal sistematik ilkelerinin kavranabilmesi
3Fungusların biyolojisi, fizyolojileri ve üremeleri ile ilgili bilgileri güncel hayata uygulayabilme yeteneği
4İnsan, bitki ve hayvanlarda hastalık oluşturan patojen veya oportonistik fungusların virülens faktörleri ve geçişim yol izlerinin kavranabilmesi
5Funguslar tarafından üretilebilen antibiyotiklerin insan, hayvan ve bitki hastalıklarındaki etkisini algılayabilme yetisi
6Doğadaki organik bileşiklerin parçalanmasındaki fungusların öneminin kavranması
7Fungusların üreme ve fizyolojilerinin gıda üretim ve tüketimindeki öneminin kavranabilmesi
8Fungal genetik mekanizmalarının bilinmesinin rekombinant protein üretim aşamasındaki öneminin kavranabilmesi
9Fungusların ve mayaların diğer canlı organizmalarla oluşturduğu birlikteliklerin doğaya ve insana olan faydalarının kavranabilmesi
10Funguslar ve mayalar ile oluşabilecek problemlerin çözümünde elde edilen bilgiler ışığında öneriler sunabilme ve sentez yapabilme becerisinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Funguslara giriş ve insanlar için önemi; Fungal morfoloji ve fungal kültivasyon ortamları; Fungal fizyoloji, fungal beslenme ve hücresel biyosentez; Besin alınımı ve asimilasyon; Fungal biyosentetik yol izleri ve alternatif solunum yol izleri; Fungal hücre duvarı büyümesi, C metabolizması, N metabolizması ve büyüme faktörleri; Mayalarda eşleşmenin regülasyonu, paraseksüel analiz, heterokaryosis; Fungusların proteomik ve genomik analizler, funguslarda heterolog protein ekspresyonu; Fungusların fiziksel ve kimyasal kontrol metotları, fungal hücre ölümü; Chytridiomycetes, Zygomycetes üyelerinin özellikleri; Ascomycetes ve Archiascomycetes üyelerinin özellikleri; Mayaların ve Aseksüel Ascomycetes üyelerinin özellikleri; Plectomycetes üyelerinin özellikleri; İnsanların tedavisinde kullanılan antifungal ajanlar, antibiyotikler, funguslardan enzim üretimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Funguslara giriş ve insanlar için önemiFunguslar hakkında genel bilgi, zararlı yararlı faaliyetleri
2Fungal morfoloji ve fungal kültivasyon ortamlarıFungusların topraktan, sudan, havadan izolasyon yöntemleri
3Fungal fizyoloji, fungal beslenme ve hücresel biyosentezChytridiomycetes, Myxomycetes izolasyonu
4Besin alınımı ve asimilasyonZygomycetes: Absidia, Mucor, Cunninghamella, Rhizopus
5Fungal biyosentetik yol izleri ve alternatif solunum yol izleriArchiascomycetes: Pneumocystis carini, Taphrina
6Fungal hücre duvarı büyümesi, C metabolizması, N metabolizması ve büyüme faktörleriSaccharomycetales (Maya, Nukleus, C. albicans’ ta pseudohif, hif, germ tüpü, klamidospor oluşumu, boyama, ascospor boyama)
7Mayalarda eşleşmenin regülasyonu, paraseksüel analiz, heterokaryosisSaccharomycetales (devam); mayaların biyokimyasal tanısı
8ArasınavArasınav
9Fungusların proteomik ve genomik analizler, funguslarda heterolog protein ekspresyonuFilamentöz ascomycetes, eşeysiz yapılar: konidium konidyofor, kapalı fruktifikasyon yapıları
10Fungusların fiziksel ve kimyasal kontrol metotları, fungal hücre ölümüFilamentöz ascomycetes, eşeyli yapılar: peritesyum, apotesyum, cleistotesyum, Ascostroma
11Chytridiomycetes, Zygomycetes üyelerinin özellikleriAspergillus türlerinin tanısı
12Ascomycetes ve Archiascomycetes üyelerinin özellikleriAspergillus türlerinin tanısı (devam)
13Mayalar, Aseksüel Ascomycetes üyelerinin özellikleri Penicillium türlerinin tanısı (giriş)
14Plectomycetes clasisi üyeleri özellikleri Penicillium türlerinin tanısı (devam)
15 İnsanların tedavisinde kullanılan antifungal ajanlar, antibiyotikler, funguslardan enzim üretimiRotasyon sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Deacon, J., Fungal Biology, 4th Ed. Blackwell Publishing, 2006 • Kavanagh, K., Fungi, Biology and Applications, 1th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 2005 • Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M., Introductory to Mycology, 4th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 1996 • Moore, D., and Frazer, L.A.N., Essential Fungal Genetics, 1th Ed. Springer-Verlag, 2002 • Arora, D.K., Handbook of Fungal Biotechnology, 2th Ed. Marcel Dekker Inc, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Rapor Hazırlama4312
Rapor Sunma9545
Makale Kritik Etme11666
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)187
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15 4 5    5 3  
ÖÇ25    5  5   2 
ÖÇ3 45   5     3 
ÖÇ45    4  3    5
ÖÇ5 5 54 4  5  5 
ÖÇ6        5  4  
ÖÇ7  5  3        
ÖÇ84     5  4   4
ÖÇ9  443   5     
ÖÇ10     5 4   5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr