Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402023122006GENEL MİKOLOJİ-IIZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Doğada ekolojik denge içinde fungusların dağılımı, mikro ve makro düzeyde tüm canlılarla olan olumlu ve olumsuz etkileşim mekanizmaları çok önemlidir. Yüksek organizasyonlu fungusların tanılanması ile sağlık alanında gereken önlemlerin alınması mümkün olabilecektir. Ayrıca biyoteknolojinin önemli bir kısmı hem fungusun, hem de primer ve/veya sekonder metabolitlerinin üretilerek endüstriyel ürünlerinden yararlanılması araştırmalarını içermektedir. Bu dersin amacı, fungusların tanılanması, ekolojik dengenin korunmasında ve çevre korumadaki önemlerinin vurgulanmasının yanısıra biyoteknolojik gelişmelerde ve sağlık alanındaki önemlerini vurgulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr .Alev Haliki UZTAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fungal Ekoloji: saprotroflar, kommensalizm, mikoparazitler, böcek ve nematod parazitleri, endofitler ve epifitler, bitki patojenleri, mikorizalar, likenler, mikotoksinler ve şapkalı mantar toksinler, insan patojenleri ve fungal antibiyotikler Phylum Ascomycota, Filamentli Ascomycetes (Pyrenomycetes; Peritesyumlu Ascomycetes) ;Apotesyumlu Filamentli Ascomycetes (Discomycetes) ; Askostromalı Filamentli Ascomycetes (Loculoascomycetes) ; Diğer Filamentli Ascomycetes (Erysiphales = Küllemeler); Phylum Basidiomycota (Genel Özellikleri ve Sistematik); Şapkalı Mantarlar (Agaricales, Aphyllophorales, Gasteromycetes) ; Paslar ve Rastıklar (Uredinales and Ustilaginales); Diğer Basidiomycetes üyeleri (Tremellales, Auriculariales)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Deacon, J., Fungal Biology, 4th Ed. Blackwell Publishing, 2006 • Kavanagh, K., Fungi, Biology and Applications, 1th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 2005 • Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M., Introductory to Mycology, 4th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 1996 • Anke,T., Fungal Biotechnology, Chapman and Hall, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr