Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402023512006MİKROBİYOLOJİDE HİJYEN VE SANİTASYONZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersler sonunda öğrencilerin hijyen ve sanitasyon hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr Mustafa ATEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Hijyen ve Sanitasyon tanımı, önemi ve gerekliliğini kavramak. kavramak
2Hijyen ve sanitasyonda önemli mikroorganizmalar, bunların çoğalmaları, mikrobiyal enfeksiyonlar ve zehirlenmeler. Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları ve korunma yöntemlerinin kavranması
3Mikrobiyoloji laboratuarında hijyen ve sanitasyon için uyulması gereken kurallara uyumun kavranması
4Temizlik işlemi ve temizleme maddeleri ile suyun temizliğe etkisini anlayabilme
5Temizleme maddeleri (deterjanlar). Alkali temizleme maddeleri ve Asit temizleme maddelerini kavrama
6Dezenfeksiyon ve bu işlemde kullanılan dezenfektanların özelliklerinin kavranılması
7Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri niçin yapıldığının önemi ve kavranılması
8Sanitasyon ekipmanları ve sistemlerinin detaylı incelenmesi CIP ve COP işlemlerinin kavranılması
9Sanitasyon uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ile kimyasallara maruz kalındığında bilinmesi gerekenlerin kavratılması
10İşletmelerde personel hijyeninin nasıl yapıldığının kavranılması, yorumlanması ve denetleme becerisinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bakteri, virus, alg, fungus ve protozoon gibi mikroskobik yaşam formları üzerindeki sanitasyonun önemini kapsar. Ayrıca su ve atıksu mikrobiyolojisinide içine alır..Özellikle de su kökenli hastalıkların taşınması, kirlilik göstergesi olan bakteriyel indikatörler ve atıksu muamele mikrobiyolojisini de kapsar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hijyen ve Sanitasyon tanımı, önemi ve gerekliliği. Gıda sanayinde hijyen ve sanitasyon
2Hijyen ve sanitasyonda önemli mikroorganizmalar, bunların çoğalmaları, mikrobiyal enfeksiyonlar ve zehirlenmeler. Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları ve korunma yöntemleri
3Mikrobiyoloji laboratuarında hijyen ve sanitasyon için uyulması gereken kurallar
4Temizlik işlemi ve temizleme maddeleri ile suyun temizliğe etkisi
5Temizleme maddeleri (deterjanlar). Alkali temizleme maddeleri ve Asit temizleme maddeleri
6Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar (Klorlu bileşikler, İyotlu bileşikler, Quaterner Amonyum Bileşikleri (QAC)(Quantlar))
7Dezenfektanlar (Asit Sanitizerler, QAC-diguanid karışımları, Fenollü bileşikler, Amfolit dezenfektanlar, ozon)
8Arasınav
9Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri
10Sanitasyon ekipmanları ve sistemleri
11Temizleme sistemleri (CIP)
12Temizleme sistemleri (COP)
13Sanitasyon uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar.
14Kimyasallara maruz kalındığında bilinmesi gerekenler
15İşletmelerde personel hijyeni
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Troller J.A. “Sanitation in food processing” Academic press Inc Ltd NewYork. 1989. • Rasheed S. “A Sanitation Handbook” A publication of UNICEF 1997 • Adams J., Bartram J., Chartier Y., Sims J. “Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings” WHO 2009. • Guha- Khasnobis, B., Acharya S.S., Davis B. “Food security” Oxford Universty Pres. 2007. • Babu S.C., Sanyal P. “Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis”Academic Press is an imprint of Elsevier. 2009 • Ray B., Bhunia A. “Fundamental_Food_Microbiology” CRC Press 2008 • Kayaardı Semra. “Gıda hijyeni ve Sanitasyon (İkinci Baskı)” Mercan Ofset. İzmir. 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama5315
Rapor Sunma6318
Bireysel Çalışma9218
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2 4        4455
ÖÇ3  4  4  355443
ÖÇ44 5    344    
ÖÇ5  3 4  345    
ÖÇ654   4   5    
ÖÇ75 5    33523  
ÖÇ84      44455  
ÖÇ9 55   5   44  
ÖÇ10  554  44544  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr