Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402023532005STAJZorunlu351
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Öğrencilerin öğrenim gördüğü programlarla ilgili konularda mesleki bilgi becerilerini arttırmak, tecrübe kazandırmak ve mesleklerinin uygulamaya dönük yönlerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Dinçer AYAZ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencinin pratik çalışmaya birebir katılarak mesleki deneyim kazanabilmesi
2Mesleki gözlemlerin yanı sıra sağlık, güvenlik, çevre, etik ve kalite bilincinin, bireysel çalışma becerisinin, sosyal ilişkileri kurma ve sürdürme ile yaşam boyu öğrenme bilincinin geliştirilebilmesi
3Staj ortamında sosyal ilişkiler kurabilme, varsa takım çalışmaları içerisinde yar alarak problemler üzerine fikirlerini tartışabilme ve bu süreçlerde iletişim kurma becerilerini geliştirebilme
4Verilen bir görevi, işletme kuruluş vb. şartları çerçevesinde, gerekiyorsa araştırma yaparak ve /veya kararlar vererek zamanında ve doğru sonuçlandırmak sureti ile, bireysel kararlar alabilme ve inisiyatif kullanabilme
520 işgünü olarak belirlenen staj süreci içinde öğrencilerin kazanmaları beklenen bilgi ve beceriler çerçevesinde mesleki değerlendirme yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin ilk üç yılda gördükleri Biyoloji Dersleri bilgilerini pekiştirmek amacıyla Biyoloji ile ilgili kuruluşlarda yapacakları pratik çalışmayı içerecektir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki Uygulama
2Mesleki Uygulama
3Mesleki Uygulama
4Mesleki Uygulama
5Mesleki Uygulama
6Mesleki Uygulama
7Mesleki Uygulama
8Mesleki Uygulama
9Mesleki Uygulama
10Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YOK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik10110
Deney100,55
Rapor Hazırlama100,55
Bireysel Çalışma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)30
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr