Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402024122006GIDA MİKROBİYOLOJİSİZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıdalarda bozulmaya neden olan ve insanlarda sağlık riski oluşturan mikroorganizmalar; gıda koruma ilke ve yöntemlerini, mikrobiyolojik gıda analiz yöntemlerini, gıda güvenliğiyle ilgili kriterlerin kullanımı öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr Mustafa ATEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Gıdalarda bulunana mikroorganizmalar ve gıda mikroorganizma ilişkilerinin önemini kavramak
2Mikroorganizmaların gıdalara nerelerden ve nasıl bulaştığının kavranabilmesi
3Gıdalardaki mikrorganizmaların gelişmelerini etkileyen iç faktörlerin kavranabilmesi
4Gıdalardaki mikrorganizmaların gelişmelerini etkileyen dış faktörlerin kavranabilmesi
5Gıdaların kalite kontrolünde kullanılan indikatör mikroorganizmaların neler olduklarınınn kavranılması
6Gıdaların kalite kontrolünde kullanılan patojen mikroorganizmalarıve yaptıkları hastalıkların neler olduklarınınn kavranılması
7Gıdalar ile insanlara geçen hastalıklar ve önlemlerın kavranılması
8Gıdaları mikrobiyal bulaşmadan koruma yollarının kavranılması
9Çeşitli gıdalarda mikrobiyolojik analizlerin nasıl yapılabileceğinin kavratılması
10Gıdalarda yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması becerisinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Mikroorganizmalar ve gıda • Gıdalardaki indikatör ve patojen mikroorganizmalar• Gıdalarda mikrobiyolojik bozunmalar• Patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri• Gıda güvenliği, Mikrobiyolojik kriterler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikroorganizma gıda ilişkileriGıda Laboratuarı Düzeni ve Uyulması Gerekli Kurallar
2Gıdalarda önemli mikroorganizmalar ve bulaşma kaynaklarıÖrnekleme, Örneklerin Toplanması, Taşınması, Analize Hazırlanması, Analize Alınması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
3Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler (İç faktörler)Mikrobiyolojik Analizler ve Sayım Yöntemleri
4Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler (Dış faktörler)Gıdalarda Salmonella sp. Aranması
5Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar (Gıda güvenliği ve sanitasyon indikatörleri)Gıdalarda S. aureus Aranması ve Sayımı
6Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar (Gıda kalitesi indikatörleri)Gıdalarda E.coli 0157:H7 Aranması
7ProbiyotiklerGıdalarda Listeria monocytogenes Aranması
8ArasınavArasınav
9Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklarSütün Mikrobiyolojik Analizi
10Gıda muhafaza ilkeleriSüt Ürünlerinin Mikrobiyolojik Analizi
11Et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleriEt ve Et Ürünlerinin Mikrobiyolojik analizi
12Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleriMeyve Suyu ve Nektarlarının Mikrobiyolojik Analizleri
13Yumurta ve yumurta ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleriŞeker ve Şekerli Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Analizler
14Meyve- sebze ve meyve sebze ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleriTahıl Unları ve Tahıl Bazlı Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Analizler
15Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalarBaharatların Mikrobiyolojik Analizleri
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ünlütürk, A. ve Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir (1999). • Tortorello, M. L.” Food Microbiological Analysis : New Technologies IFT Basic Symposium Series ; 12” CRC Pres. 1997 • Schmidt, R.H., Rodrick, G.E. Food Safety Handbook John Wiley & Sons Publication 2003 • Guha- Khasnobis, B., Acharya S.S., Davis B. “Food security” Oxford Universty Pres. 2007. • Babu S.C., Sanyal P. “Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis”Academic Press is an imprint of Elsevier. 2009 • Ray B., Bhunia A. “Fundamental_Food_Microbiology” CRC Press 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Uygulama/Pratik125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama6318
Proje Hazırlama5210
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ154       44 55
ÖÇ2544     44  55
ÖÇ3 44 4   344 55
ÖÇ45 4 5   44  55
ÖÇ5555 5    44 55
ÖÇ6 555 55  44455
ÖÇ75555 5  44  55
ÖÇ8  555  43444  
ÖÇ9  4     255442
ÖÇ104 5    244    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr