Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402024172006TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİZorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin toprak mikrobiyolojisinin temel kavramlarını öğrenebilmesini, toprak çevresi ve topraktaki mikroorganizmaları kavrayabilmelerini, karbon ve azot çevrimini öğrenebilmelerini, mineralizasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve mineral transformasyonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Mustafa ATEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Toprak mikrobiyolojisi ile ilgili genel bilgileri ve tarihçesini öğrenebilme
2Toprak çevresi ve profilini öğrenebilme
3Toprak çevresinde yaşayan mikroorganizmaların neler oldukları, dağılımları ve büyümeleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4Topraktaki karbon devriyle ilgili mikrobiyolojik olayları kavrayabilme
5Topraktaki azot devriyle ilgili mikrobiyolojik olayları kavrayabilme
6Topraktaki mineral transformasyonları ile ilgili olayları öğrenebilme
7Topraktaki mikrobiyolojik olaylar ile ilgili deney yapma, analitik düşünme, mantık kurma ve sorunlara çözüm getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak çevresi ve opraktaki mikroorganizmalar, karbon çevrimi, organik maddenin parçalanması, selülöx ve hemiselülözların mikrobiyolojisi, lignin parçalanması ve polisakkaritlerin mikrobiyolojisi, azot çevrimi, azotun mineralizasyonu, nitrifikasyon, denitrifikasyon, simbiyotik olmayan azot fiksasyonu, mineral transformasyonları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak çevresi, toprak profiliToprak mikrobiyolojisi hakkında genel bilgi ve giriş
2Topraktaki bakteriler, funguslar, fungusların dağılım ve bolluğu, funguslarda büyüme ve yaşamı sürdürmeTopraktaki Mikroorganizmaların Kalitatif ve Kantitatif İncelenmesi
3Virüsler, aktinamisetler, mayalar ve protozoonlarToprakta “Azot Çevriminin” İncelenmesi
4Karbon devri, mikrobiyal fizyolojinin bazı yönleri: beslenme, büyüme, topraktaki enzimatik aktivite, organik maddelerin dekompozisyonu (parçalanma), karbon asimiliasyonu, toprak organik maddesinin dekompozisyonuToprakta Simbiyotik-Olmayan Azot Fiksasyonunun İncelenmesi (Azotobacter spp. İzolasyonu ve İncelenmesi)
5Anaerobik karbon mineralizasyonu, flora, selülozun mikrobiyolojisi, aerobik mezofilik mikroflora, selüloz dekompozisyonunun biyokimyasıToprakta Simbiyotik Azot Fiksasyonunun İncelenmesi (Rhizobium spp. İzolasyonu ve İncelenmesi)
6Hemisellulozların Mikrobiyolojisi,Dekompozisyon ve Mikroorganizmalar,Spesifik “Hemisellulozların Dekompozisyonu ve Biyokimyası, Lignin Dekompozisyonu Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Topraktan Selüloz Parçalayıcı Bakterilerin İzolasyonu ve İncelenmesi
7Diğer Polisakkaritlerin Mikrobiyolojisi, Pektik Maddeler, İnülin, Hidrokarbonların Transformasyonu, Metan Oluşumu Toprakta Diğer Polisakkaritlerin Parçalanması
8ArasınavArasınav
9Alifatik Hidrokarbonların Oksidasyonu Metanın Oksidasyonu Toprakta Aromatik Hidrokarbonların Parçalanması
10Azot Devri, Azot Tesbiti Protein dekompozisyonunun BiyokimyasıTopraktan Kükürt Oksitleyici Ototrofik Bakterilerin İzolasyonu (Thiobacillus spp. İzolasyonu)
11Nitrifikasyon ve Çevresel Etkileri Çeşitli Çevrelerdeki Nitrifikasyon, Nitrifiye Edici Bakteriler,Nitrat PolusyonuTopraktan Sülfat Redükleyici Bakterilerin İzolasyonu
12Denitrifikasyon, Topraktaki Azot Kayıpları, Azot Buharlaşma Mekanizmaları Denitrifikasyonun Mikrobiyolojisi, Çevresel Etkiler Topraktan Demir Bakterilerinin İzolasyonu
13Denitrifikasyon ve Çevresel Polusyon, Nonsimbiyotik Azot Fiksasyonu, Topraktaki Azot Kazançları, Köklerle İlişkili Azot Fiksasyonu Topraktan Manganez Oksitleyici Mikroorganizmaların İzolasyonu
14Simbiyotik Azot Fiksasyonu, Mikrosimbiyont, Azot Fiksasyonu, Azot Salınımı, Legüm Bitkilerde Azot FiksasyonuTopraktan Aktinomiset İzolasyonu ve Tanısı
15Mineral Trasformasyonlar, Kükürt Bileşiklerinin TransformasyonlarıLaboratuvar Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alexander, M., “Introduction To Soil Microbiology”. John Wiley and Sons. New York.(1977)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik339
Laboratuvar14456
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma11333
Rapor212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15  4          
ÖÇ2            54
ÖÇ3            45
ÖÇ4 44     44    
ÖÇ5 44     55    
ÖÇ6 55     43 4  
ÖÇ7 4355    4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr