Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402024202006MİKROBİYAL EKOLOJİZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların beslenme, çoğalma ve yayılmalarını denetleyen etmenleri öğrenmesini, mikroorganizmaların habitat tiplerini ve dağılışlarını kavrayabilmesini, mikroorganizmaların birbirleri ile olan ilişkilieri ve mikrobiyal etkileşimlerini öğrenebilmesinimikrobiyal toksinler ve kirlenme hakkında bilgi sahibi olabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özlem ABACI GÜNYAR
Öğrenme Çıktıları
1Mikrobiyal ekolojinin temel kavramlarını öğrenebilme
2Beslenme ile ilgili bazı kavramları öğrenebilme
3Fiziksel ve kimyasal etkenleri kavrayabilme
4Habitat tiplerini (karasal ve sucul çevreler) öğrenebilme
5Mikroorganizmaların birbirleriyle ve diğer canlılar ile olan ilişkilerini ve mikrobiyal etkileşimlerini kavrayabilme
6Biyojeokimyasal devreleri (karbon, azot, kükürt, fosfor) öğrenebilme
7Mikrobiyal ekolojide kazandığı bilgileri uygulayabilme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Beslenme, mikroorganizmaların çoğalma ve dağılışını denetleyen etmenler, mikroorganizmaların habitat tipleri, yayılma, mikrobiyal etkileşim, mikroorganizmların birbirleri ve diğer canlılarla olan ilişkileri, biyojeokimyasal devreler, mikrobiyal toksinler, kirlenme (pollusyon) mikrobiyolojisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Mikrobiyal Ekolojideki bazı terimlerin açıklanmasıGiriş ve Mikrobiyal Ekolojideki bazı terimlerin açıklanması
2Beslenme ve Beslenme ile ilgili bazı kavramların açıklanması Büyüme ve Büyüme için isteklerMikroorganizmalar arası ilişkiler: Kommensalizm, Sinerjizm, Antibiyozis
3Doğadaki Mikroorganizmaların Çoğalma ve Dağılışlarını Denetleyen Etkenler, Fiziksel etkenler (Sıcaklık,Hidroststik basınç,Ozmotik basınç,Yüzey gerilim, Görünür radyasyon,Ultraviole radyasyon,İyonize radyasyon)Parazitizm: Bakteriofaj izolasyonu
4Fiziksel etkenlerden Adsorbsiyon ve Viskozitenin etkisi, Kimyasal etkenlerMikroorganizma –insan ilişkileri Deriden S.aureus izolasyonu: katalaz, koagulaz, Novabiocin duyarlılığı Boğazdan Streptococ izolasyonu, kan agar α hemoliz, ß hemoliz, A grubu ß hemolitik streptococlar için bacitracin duyarlılığı
5Mikroorganizmaların Habitat Tipleri Karasal Çevreler, Akuatik Çevreler,Tuzlusu Çevreleri Tükürükten S. mutans (Mitis-Salivarus Agar)ve C.albicans izolasyonu (ChromAgar Candida, Germ tüpü, klamidospor) Dışkıdan E.coli İzolasyonu ve IMVIC testleri
6Atmosferik Çevreler Biyolojik Çevreler Candida albicans’ ta biofilm oluşumunun incelenmesi
7Mikroorganizmalarda YayılmaS döngüsü ve Winogradsky kolonu Beggiota’ nın zenginleştirilmesi ve izolasyonu Thiobacillus’ un zenginleştirilmesi ve izolasyonu Sülfat Redükleyen bakterilerin zenginleştirilmesi ve izolasyonu Chromobacteria’ nın zenginleştirilmesi ve izolasyonu
8ArasınavMikroorganizmalar arası ilişkiler: Kommensalizm, Sinerjizm, Antibiyozis
9Mikrobiyal Etkileşim; Rekabet,Bir Ekosistemde Görülen Süksesyon Azot devri
10Kommunite Yapısının Oluşturulmasında Antimikrobiyal Maddelerin Rolü, Toksinlerin Rolü,Organik İnhibitörlerin RolüEkstremofilik mikroorganizmalar termofil, halofil ve alkalofil mikroorganizmaların izolasyonu. Termofiller için amilaz, proteinaz ve lipaz aktivitesinin kültür ortamında bakılması
11Basit Organik Toksinlerin Rolü,Antibiyotiklerin veya Bakteriosinlerin Rolü, Diğer Antibiyotiklerin RolüEkstremofilik mikroorganizmalar termofil, halofil ve alkalofil mikroorganizmaların izolasyonu. Termofiller için amilaz, proteinaz ve lipaz aktivitesinin kültür ortamında bakılması
12Mikroorganizmaların Birbirleri ile ve Diğer Canlılar ile Olan İlişkileri, Simbiyotik İlişki Tipleri (Mutualizm,Komensalizm,Parazitizm)Winogradsky kolonu organizmalarının boyanması.ve mikroskopta incelenmesi
13Biojeokimyasal Devreler (Karbon Devri,Azot Devri,Kükürt Devri,Fosfor DevriSucul habitatlar
14Çevrede Mikrobiyal Toksinler ;Bakteriyal Toksinler,Algal Toksinler,Fungal Toksinler(Aflatoksinler),Mikrobiyal Toksinlerin İnsektisit Olarak KullanılmasıTopraktan sıcaklığa dirençli ve spor oluşturan Aerop Bakterilerin izolasyonu
15Kirlenme (Polusyon) Mikrobiyolojisi; Mikrobiyal Aerosoller,Pestisidlerin Mikroorganizmalarla olan İlişkileriLaboratuar Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mikroorganizmaların Biyolojisi Çeviri Editörü Prof.Dr.Cumhur Çökmüş, 2017 "Madigan,M.T., Martinko,J.M. and Parker,J., “T.D.Brock, Biology of Microorganisms”, Eleventh Ed., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar Sınavı125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik339
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama224
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma11333
Rapor212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15  4      4345
ÖÇ23          4  
ÖÇ344          45
ÖÇ4  4      4  34
ÖÇ5 444     5  54
ÖÇ6455 5         
ÖÇ7  344  45 4  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr