Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420201E11613MICROBIOLOGY IIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin prokaryotlar, funguslar ve virüslerin farklı grupları hakkında güncel bilgiler çerçevesinde genel bir bakış açısı edinmelerini sağlamaktır. Onların sınıflandırması, metabolik çeşitlilikleri ve biyoteknolojide kullanılan bazı uygulamalar da ders kapsamı içerisindedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Prof. Dr. Ataç UZEL
Öğrenme Çıktıları
1Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
2Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
3Mikroorganizmaların metabolik çeşitlilikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4Mikroorganizmaların ekosistemler, anahtar besin döngüleri, mikrobiyal biyoremediasyon, gıda, su ve mikrobiyal hastalıklar gibi doğal olaylardaki yerleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve ve bu etkileşimler ile ilgili yorum papabilme
5Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamardaki kullanımlarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bakteri, arkea ve fungal metabolik çeşitliliği, viral çeşitlilik ve sınıflandırma, mikrobiyal genomik ve prokaryotların filogenetik sınıflandırması, mikrobiyal ekosistemler,anahtar besin döngüleri, mikrobiyal biyoremediasyon, gıda, su ve toprak orijinli mikrobiyal hastalıklar ve endüstriyel mikroorganizmalar ve ürünleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Metabolik çeşitlilik
2Mikrobiyal ekolojide yöntemler
3Mikrobiyal ekoloji
4Mikrobiyal üremenin kontrolü
5Mikroorganizmaların insanlarla etkileşimi
6İmmünolojinin temelleri
7Moleküler immünoloji
8Arasınav
9Tanısal mikrobiyoloji ve immünoloji
10Epidemiyoloji
11İnsandan insana bulaşan mikrobiyal hastalıklar
12Hayvanlarla taşınan, arthropodlarla taşınan ve toprak kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
13Atıksu arıtımı, su arıtımı ve su kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
14Gıdaların korunması ve gıda-orjinli mikrobiyal hastalıklar
15Endüstriyel mikrobiyoloji, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: - Madigan, M.T ve Martinko, J.M. “Mikroorganizmaların Biyolojisi” 11th Ed. Çökmüş, C. Çeviri Editörü. Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. YARDIMCI KİTAPLAR: - Lodish, H.,Berk,A.,Zipursky,S.L.,Matsudaria,P.,Baltimore,D.,Darnell,J.,2000. Molecular cell Biology. W. H. Freeman and Company, - Tortora,C. F.,Funke, B. R., Case, C.L.1995. Microbiology: An Introduction,Fifth Edition,The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama224
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma4416
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14  5         5
ÖÇ25           5 
ÖÇ3534 4   554 5 
ÖÇ4442 3  35554  
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr