Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420201E11614MOLECULAR BIOLOGY Zorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere dört farklı biyomoleküllerde kimyasal bağların farklı tiplerini, biyomoleküllerin ve biyolojik olayların genel karakteristik özelliklerini, yapı-işlev arasında ilişkilerin önemini anlatmaktır. Biyolojik fonksiyonlarda ve endüstriyel uygulamalarda iş gören biyomoleküllerin (nükleik asitler, proteinler, karbohidratlar ve yağlar) gözden geçirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, hücre yaşam çemberi kontrolü ve kanser gibi bazı seçilmiş biyolojik olayları açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Sabire KARAÇALI, Assoc. Prof. Dr. Remziye DEVECİ, Assoc. Prof. Dr. Cemal ÜN, Assoc. Prof. Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU, Assist. Prof. Dr. Melike Bor
Öğrenme Çıktıları
1Biyomoleküllerle birlikte moleküler ilişkilerde biyolojşk bağların önemini anlayabilme
2Biyomoleküllerin sentezini moleküler yapılarını, biyolojik olayları ve moleküler mekanizmalarını açıklayabilme
3Biyopolimerlerin sentezinde iş gören anahtar enzimleri açıklayabilme
4Prokaryotlarda gen ifadesinin kontrolünü ve gen yapısını anlayabilme
5Ökaryotlarda gen ifadesinin kontrolünü ve gen yapısını anlayabilme
6Post translasyonel modifikasyon mekanizmasının önemini kavrayabilme
7Taşıyıcılar, sinyal ileticiler, motor ve savunma sistemi proteinleri gibi özel proteinlerin moleküler mekanizmalarını açıklayabilme
8Karbohidratlarda mikro çeşitliliğin önemini açıklayabilme
9Özel biyolojik olayları kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyomoleküller ve Kimyasal Bağlar, Biyomoleküllerin Sınıflandırılması, DNA Sentezi, Mutasyonlar ve DNA Onarımı, RNA Sentezi, Protein Sentezi, Gen Regülasyonu, Proteinler, Karbohidratlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyomoleküller ve Kimyasal Bağlar
2Biyomoleküllerin Sınıflandırılması (Nükleotitler, Amino asitler, Karbohidratlar, Yağ asitleri)
3DNA Sentezi-Replikasyon I: Prokaryotik ve Ökaryotik DNA polimerazlar
4DNA Sentezi-Replikasyon II: Prokaryotlarda DNA'nın Sentezi, Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA sentezinin karşılaştırılması
5Mutasyonlar ve DNA Onarımı
6RNA Sentezi (Transkripsiyon)
7Protein Sentezi (Translasyon) I
8Arasınav
9Protein Sentezi (Translasyon) I: Ribozomda Protein Sentez Mekanizması, Post-Translasyonal Modifikasyonlar
10Gen Regülasyonu I : (Ökaryatlarda ve Prokaryotlarda)
11Gen Regülasyonu II : (RNA Proses Kontrolü)
12Proteinler I : Proteinlerin Yapısı, İşlevleri
13Proteinler II: Motor ve Sinyal ileticiler
14Proteinler III: immunoglobulinler
15Karbohidratlar (Glikokonjugatlar ve Mikroheterogenitinin önemi)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Molekuler Biyoloji Teksiri, Karaçalı S., Ege Universitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, 2004. Molecular Cell Biology, Darnell J., Lodish H. and Baltimore D., second edition, Scientific American Boks, 1990. Molecular Biology of the Cell, Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K. and Walter P., Garland Science, 2002. Essentials of Molecular Biology, Malacinski G.M. and Freifelder D., Third Edition, Jones and Bartlett Publishers, 1998. R.F. Weaver. Molecular Biology, Second Edition, McGraw Hill, 2003. B.Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Molecular Biology of the Cell, FifthEdition, Garland Science, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama4832
Seminer248
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15555 555515555
ÖÇ215555555125555
ÖÇ315351555135211
ÖÇ4 155    5     
ÖÇ5 152    55    
ÖÇ62      5   53 
ÖÇ71     111 5555
ÖÇ85            5
ÖÇ95      5  3  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr