Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420201E11616GENERAL ECOLOGYZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ekolojinin temel kavramlarını öğrenmesini, ekolojinin faaliyet alanlarını, organizmaların yayılışını etkileyen biyotik ve abiyotik faktörlerini, sucul ve karasal ekosistemlerde yaşam döngülerini, populasyon gelişimi ve populasyon büyüme tiplerini, biyoçeşitlilik ve önemini, kommünitede türler arası ilişkileri, kommünite yapısı ve kommünite biyoçeşitliliğini, ekosistemlerde enerji akışını ve bazı kimyasal madde döngülerini ve bu konular arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferah SAYIM, Doç. Dr. Samiye DEMİR, Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ
Öğrenme Çıktıları
1Temel ekolojik kavramları öğrenebilme
2Populasyon büyüklüklerinin ve birey dağılışlarının üzerinde biyotik ve abiyotik faktörlerin rollerini anlayabilme
3Genel biyoloji, bitki fizyolojisi ve istatistik gibi farklı disiplinler yaklaşımları ekoloji konuları ile ilişkilendirebilme
4Sucul ve karasal biyomlardaki ekolojik döngüler ve çevre sağlığı arasında bağlantıyı kurabilme
5Ekoloji konularını güncel hayatta bazı sorunların çözümüne uyarlayabilme
6Türlerarası etkileşimlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini ilişkilendirebilme
7Ekosistemdeki madde döngüleri ve kirleticilerin yerküremiz üzerinde günümüzde ve gelecekteki etkilerini ilişkilendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojiye giriş ve biyosfer, organizmaların yayılışını etkileyen faktörler, sucul ve karasal biyomlar, populasyon ekolojisi, populasyon gelişimi, insan populasyon artışı, kommünite ekolojisi, türler arası ilişkiler ve kommünite yapısı, mudahaleler ve kommünite yapısı, kommünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen biyocoğrafik faktörler, ekosistemler, doğal kaynakları koruma biyolojisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ekolojiye giriş, Ekolojide temel terminoloji
1Ekolojinin tarihçesi
2Organizma Ekolojisi: Dispersal, Organizmaların yayılışını etkileyen faktörler, Tür nakilleri (transplantasyon), abiyotik faktörler
3Ekosistem Ekolojisi 1: Biyosfer ve biyomlar. İklim ve mikroiklim, iklim diyagramları (klimograflar)
4Ekosistem Ekolojisi 2: Sucul biyomlar (Göller, bataklıklar, akarsular, lakünler, gelgit bölgeleri, pelajik zon, mercan resifleri, bentik zon)
5Ekosistem Ekolojisi 3: Karasal biyomlar (Tropik yağmur ormanları, Çözller, Savanna, Maki, Stepler)
6Ekosistem Ekolojisi 4: Karasal biyomlar (Geniş yapraklı ormanlar, Taiga, Tundra)
7Arasınav
8Popülasyon Ekolojisi 1: Popülasyon büyüklüğünün tahmin edilmesi, Dağılım mekanizmaları, Yaşam öyüleri
9Popülasyon Ekolojisi 2: Popülasyon büyüme modelleriHayatta kalma eğrileri, Popülasyon dinamikleri, Metapopülasyonlar, Demograflar
10Kommunite Ekolojisi 1: Biyoçeşitlilik (ekosistem çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve tür çeşitliliği), biyoçeşitlilik koruma noktaları, Koruma biyolojisi
11Kommunite Ekolojisi 2: Nişler, Türlerarası İlişkiler ve Komunite Yapısı (rekabet, predatörlük, herbivorluk, simbiyoz, faydalanma), Dominant tür ve anahtar tür
12Ekosistem Ekolojisi 5: Beslenme yapısı ve enerji akışı, Besin zincirleri ve besin ağları, Birincil üretim
13Ekosistem Ekolojisi 6: Biyokimyasal döngüler, Süksesiyon ve klimaks vejetasyonu, Ekosistemlerin parçalanması
14Restorasyon Ekolojisi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky, R.B. Jackson. 2011. Campbell Biology, 9th edition. Boston: Benjamin Cummings: imprint of Pearson. YARDIMCI KİTAPLAR: Campbell, N.A., Reece, J.B. 2006. Biyoloji. (Eds: Gündüz, E., Demirsoy, A., Türkan, İ.). Palme Yayıncılık, Ankara. Odum, E. P., Barrett G.W. 2008. Ekoloji’nin Temel İlkeleri. (Eds: Işık, K.) Palme Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14 5 5       5 
ÖÇ2454           
ÖÇ3 4       3 35 
ÖÇ4    4   44  4 
ÖÇ544          55
ÖÇ6 4           5
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr