Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420201E11370GENETICS IIZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin genetikteki temel konuların moleküler mekanizmalarını öğrenebilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini, genetik konuları arasında bağlantı kurabilmesini ve sentez yapabilmesini, diğer disiplinler ile genetik konuları arasında bağlantı kurabilmesini ve sentez yapabilmesini sağlamak, genetiğin canlıların yapı, işleyiş ve organizasyonlarındaki bağlantının anlaşılmasındaki önemini kavramasını ve bu konular arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Melike BOR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kromozom Yapısı ve DNA Dizisinin Organizasyonu. Gen Mutasyonları ve Tamir Mekanizmaları. DNA Rekombinasyonu: Homolog Rekombinasyon. DNA Rekombinasyonu: Bölgeye Özgül (Site-Specific) Rekombinasyon ve Transpozisyon, V(D)J Rekombinasyonu. Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi. Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi. Gelişim Genetiği: Gelişimsel Süreçte hücre-hücre etkileşimleri, Programlanmış Hücre Ölümü (Apoptoz). Genetik ve Kanser: Hücre Döngüsünün Düzenlenmesi, Tümör Baskılayıcı Genler, Onkogenler. Kantitatif Genetik. Populasyon Genetiği. Genetik ve Evrim. Genomik- Proteomik. Model Organizmalar. Genetik ve Etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: - Klug,W.S., Cummings, M.R. and Spencer, C.A. “Genetik Kavramlar” Ç ed. Öner, C ve ark. Palme Yayıncılık, Ankara, 2009. YARDIMCI KİTAPLAR: - A Bozcuk, A. Genetic. Palme Publishers, 2000 - Tamarın,R. “Principles of Genetics”, Thirt Edition. Wm. C. Brown Publishers, 1991. - Stansfield,W.D., “Theory and Problems of Genetics”, Sc.edit.Schaum’s Outline Series,McGraw-Hill Book Compaany,New York, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr