Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420211E11372PLANT PHYSIOLOGYZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki fonksiyonları su ilişkileri, bitkide mineral beslenme ve floem taşınım ile fotosentez, solunum ve azot ve lipit metabolizmasını da kapsayan hücre fizyolojisi ve biyokimyasının temel prensiplerini uygulamasını teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Lale Yıldız Aktaş
Öğrenme Çıktıları
1Bitki fizyolojisinin temel prensiplerini öğrenmek
2Bitki-su ilişkilerinin temel prensiplerini öğrenmek çevre ve tarımla ilişkilerini kavramak
3Bitki fizyolojisinin prensipleri ve kimya, fizik ve biyokimya arasında ilişki kurmak
4Bitki fizyolojisinin bilgileri temelinde bitki biliminin diğer alanlarındaki kavramları değerlendirmek
5Hipotez formüle etmek, veri toplamak ve analiz etmek ve sonuçları bir bilimsel rapor formatında sunmak.
6Laboratuarda temel aletleri kullanma ve çalışma yetisi göstermek
7Temel kavramları anlamak ve bilimsel terminoljiyi yazılı ve sözlü olarak doğru şekilde kullanma yeteneği göstermek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su potansiyeli, Bitkilerde Su Dengesi ve Taşınımı, Çözünen Madde Taşınımı, Mineral Beslenmei, Floemde Taşınım, Fotosentez, Solunum, Lipit ve Azot metabolizması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su potansiyeli, bitkilerde su dengesi ve taşınımı Laboratuarda kullanılacak çözeltilerin hazırlanması
2Membran potansiyeli ve membrane çözünen madde taşınımı Difüzyon deneyleri, katı, sıvı, gazların difüzyonu molekül kütlesi ve ortam konsantrasyonunun difüzyon hızına etkisi
3Su kaybı, transpirasyon Osmoz; bitki dokularında osmoz osmozun belirlenmesi osmoz hızının belirlenmesi
4Mineral beslenmebitki su potansiyelinin ölçülmesi hücre osmotik potansiyelinin limit plazmolizis yoluyla belirlenmesi
5Çözünen madde taşınımı Ölü dokularda şişme şişme hızının tayini, şişme karakteristikleri; hacim, basınç ve sıcaklık artışı
6Fotosentez: işık reaksiyonları Hücre membranının seçici geçirgenliğini etkileyen faktörlerin tayini; donma, organik çözücüler, ısıtma
7Fotosentez: karbon reaksiyonları Bitkiye su taşınımı (potometre deneyi) ve ksilemde taşınım
8ArasınavTranspirasyon, gutasyon, ve eksüdasyon
9Fotosentez: fizyolojik ve ekolojik faktörlerFotosentetik pigmentlerin ince ekstraksiyon, izolasyonu ve ince tabaka kromatografisi ile ayrımı
10Floemde taşınımFotosentez hızı ölçümü, fotosentezi etkileyen faktörler (co2, klorofil, ışık)
11Hücresel solunumSolunum; solunum hızının petenkofer yöntemi ile ölçülmesi çimlenen tohumlarda solunumun co2 çıkışı ile belirlenmesi
12Fermentasyon Saccoromyces cerevisia’da fermentasyonun gözlenemesi
13Pentoz fosfat yolu, ve solunum yolaklarının karşılaştırılması Öğrenci sözlü sunumları i: bitki su ilişkileri, şişme ve bitki yaşamındaki önemi
14Lipit metabolizması Öğrenci sözlü sunumları ii: fotosentez ve solunum
15Azot metabolizması Laboratuar sınavı
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taiz, L., and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinauer Associates, Inc. Publihers, Sunderland, MA Güven, A. 2008. Bitki Fizyolojisi Ders Notları, Bornova
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Deney326
Rapor Hazırlama224
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15           5 
ÖÇ2 5      33  54
ÖÇ3 5            
ÖÇ45 2     5 3  3
ÖÇ5  55          
ÖÇ65   5         
ÖÇ75  5 55    4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr