Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420201E11376INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGYZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biyoteknolojinin prensip ve temel yaklaşımlarını öğretmek ve temel ve uygulamalı bilimlerdeki bazı uygulamalarını göstermektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ali Koçyiğit
Öğrenme Çıktıları
1Biyoteknolojinin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme
3Biyoteknoloji konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
4Biyoteknolojinin ziraat, tıp, veterinerlik, gıda ve çevre bilimlerindeki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni biyoteknolojik gelişmelerin önemini kavrayabilme.
6Biyolojik bilimlerde bilgilerini çevre, tıp ve ziraat ile ilgili problemlere uygulayabilme
7Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
8Kimya uygulamaları için gerekli biyolojik araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders içeriği şu ana konuları kapsamaktadır: Biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişmesi; Biyoteknolojinin kullanım alanları ve ekonomisi; Biyoproseslerde kullanılan substrat ve araçlar (mikroorganizmalar, enzimler, in vitro hücre ve doku kültürleri, vb.); Biyoteknolojinin uygulama alanları (tarım, tıp, eczacılık, vb.); Genetik mühendisliği; rekombinant DNA teknolojisi; Çevre ve güvenlik; Biyoteknolojinin geleceği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1BİYOTEKNOLOJİ TANIMI VE TARİHÇESİ
2BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİM BİOKATALİZÖRLER
3ENZİM SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
4BİYOREAKTÖRLER VE BİYOPROSESLER
5ENZİM TEKNOLOJİSİ VE ENDÜSTRİYEL ENZİMLER
6ENZİM TEKNOLOJİSİ VE ENDÜSTRİYEL ENZİMLER
7GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
8ARASINAV
9REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ
10REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ
11REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE ARAÇLARI
12BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (Tarım)
13BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (Sağlık)
14BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (Çevre)
15BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (Çevre)
16Yılsonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ders notları öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır. 2. Biotechnology, Fifth Edition. 2009. John E. Smith. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK 3. Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied Microbiology (Hardcover), 2007, Eds.: Alexander N. Glazer Hiroshi Nikaido, Cambridge University Press, New York. 4. Arda, M., “Biyoteknoloji (Bazı Temel İlkeler)”, KÜKEM Derneği Bilimsel Yayınlar No: 3, Ankara, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1343  44 434124
ÖÇ2  443  5 4   3
ÖÇ33 45 45 355541
ÖÇ453  22242 5532
ÖÇ5 434234 45 444
ÖÇ63 53 234553334
ÖÇ7 54 244 4 3 23
ÖÇ843 355 323 442
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr