Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420221E11424MICROBIAL GENETICSZorunlu487
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin mikrobiyal genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalardaki gen ifadesinin regülasyonunu, mikroorganizmalardaki mutasyonların ve tamir mekanizmalarının kavranmasını, homolog rekombinasyonun ve bölgeye özgü rekombinasyonların moleküler mekanizmasını ve fonksiyonlarını kavramasını, bakteriyofaj genetiğinin ve moleküler mekanizmaların öğrenilmesini, transformasyon, konjugasyon ve transdüksyon gibi gen aktarım mekanizmalarının moleküler düzeyde öğrenilmesini, mikrobiyal genomiks ve temel genetik mühendisliği yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Ataç UZEL
Öğrenme Çıktıları
1Mikrobiyal genetikteki temel kavramları ve moleküler mekanizmaları öğrenebilme
2Mikroorganizmalar arasındaki gen aktarımının yollarını öğrenebilme
3Moleküler biyoloji, biyokimya, istatistik gibi farklı disiplinlerin yaklaşımlarını mikrobiyal genetik konuları ile ilişkilendirebilme
4Mikrobiyal genetik ve genetik mühendisliği arasındaki bağlantıyı kavrayabilme
5Mikrobiyal Genetik konularını güncel hayata uyarlayabilme
6Mikrobiyal Genetik konularındaki teorik bilgi ile deneyler arasındaki bağlantının kurulabilmesini sağlayabilme
7Mikrobiyal Genetik ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Prokaryotlarda gen ifadesinin regülasyonu; DNA’ya bağlanan proteinler, negatif ve pozitif kontrol, aktivatör proteinlerin bağlanması, sinyal iletimi, global regülasyon mekanizmaları, antisens RNA, riboswitch’ler, atenüasyon. RNA splicing ve alternatif splicing moleküler mekanizma ve fonksiyonları. Mikroorganizmalarda mutasyonlar ve tamir mekanizmaları. Mikrooganizmalarda homolog rekombinasyonun moleküler mekanizması ve fonksiyonu. Bakteriyofaj genetiği, faj genomunun topolojisi ve topografisi, komplementasyon, genel genomik yapı ve gen düzenlenmesi, enfeksiyon prosesinin detayları, T4 gen ifadesinin regülasyonu, T4’deki intronlar ve yeni bir gen splicing şekli. Transformasyon. Plasmidler. Konjugasyon. Transdüksyon. Transpozonlar ve diğer hareketli genetik elementler, bölgeye özgü rekombinasyon. Mikrobiyal genomiks. Genetik mühendisliği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Prokaryotlarda Gen İfadesinin Regülasyonunda özel mekanizmalar; DNA’ya Bağlanan Proteinler, Represyon ve İndüksyon, Pozitif kontrol, Aktivatör Proteinlerin Bağlanması, Sinyal Transdüksyon, Global Regülasyon Mekanizmaları, Antisens RNA, Riboswitch’ler, Atenüasyon.Laboratuvar kuralları ve Hazırlık
2RNA Splicing molekülermekanizması ve fpnksiyonuProkaryotik Organizmadan Genomik DNA İzolasyonu
3Alternatif Splicing Moleküler Mekanizma ve fonksiyonlarıProkaryotik Organizmadan Plasmid DNA İzolasyonu
4Mikroorganizmalarda mutasyonlar ve tamir mekanizmalarıÖkaryotik Mikroorganizmadan genomik DNA İzolasyonu
5Mikrroganizmalarda homolog rekombinasyonun moleküler mekanizması ve fonksiyonu DNA’ nın Analizi, Saflık kontrolü ve miktar tayini
6Bakteriyofaj Genetiği, Faj genomunun topolojisi ve topografisi, komplementasyon, genel genomik yapı ve gen düzenlenmesi, enfeksyon prosesinin detayları, T4 gen ifadesinin regülasyonu, T4’deki intronlar ve yeni bir gen splicing şekli.Polimeraz Zincir Reaksiyonu Uygulaması
7TransformasyonDNA’nın ve PCR ürünlerinin Elektroforezi
8ArasınavDalgalanma testi ve Antibiyotiğe Dirençli Mutant Eldesi
9PlasmidlerFenotipik Modifikasyonlar
10Konjugasyon IReplika Plate, Marker kontrolü
11Konjugasyon IITransformasyon
12TransdüksyonKonjugasyon
13Transpozonlar ve diğer hareketli genetik elementler, Site spesifik rekombinasyonAmes Testi için Marker Kontrolü
14Mikrobiyal GenomiksAmes testi
15Genetik mühendisliğiLaboratuar Sınavı
16Final SınavıLaboratuar Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: • Snyder, L. and Chapness, L. “Molecular Genetics of Bacteria”. 2nd Ed. ASM pres, Washington D.C. USA. 2003. YARDIMCI KİTAPLAR: • Birge, E. A. “Bacterial and Bacteriophage Genetics” 5th Ed. Springer. USA. 2006 • Streips, U.N. and Yasbin, R.E. “Modern Microbial Genetics” 2nd Ed. Wiley-Liss Inc. New York. USA. 2002 • Madigan, M.T ve Martinko, J.M. “Mikroorganizmaların Biyolojisi” 11th Ed. Çökmüş, C. Çeviri Editörü. Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik3412
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama224
Bireysel Çalışma4416
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
Okuma11444
Rapor224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15 5        45 
ÖÇ2 5  3   55    
ÖÇ335       55   
ÖÇ4  5    3 54   
ÖÇ54 5           
ÖÇ6   5 55       
ÖÇ7  5           
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr