Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013062015GENETICS II Zorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin genetikteki temel konuların moleküler mekanizmalarını öğrenebilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini, genetik konuları arasında bağlantı kurabilmesini ve sentez yapabilmesini, diğer disiplinler ile genetik konuları arasında bağlantı kurabilmesini ve sentez yapabilmesini sağlamak, genetiğin canlıların yapı, işleyiş ve organizasyonlarındaki bağlantının anlaşılmasındaki önemini kavramasını ve bu konular arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Melike Bor
Öğrenme Çıktıları
1Temel genetik kavramlarını moleküler düzeyde öğrenebilme
2Genetik konuları arasında bağlantı kurabilme ve sentez yapabilme
3Genetik kavramlar ve deneyler arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme
4Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
5Moleküler biyoloji, biyokimya, istatistik gibi farklı disiplinlerin yaklaşımlarını genetik konuları ile ilişkilendirebilme
6Genetiğin canlıların yapı, işleyiş ve organizasyonlarındaki bağlantının anlaşılmasındaki öneminin kavramasını ve bu konular arasındaki bağlantıların kurabilmesini sağlayabilme
7Genetik konularının güncel hayattaki uygulamalarını kavrayabilme
8Genetik ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kromozom Yapısı ve DNA Dizisinin Organizasyonu. Gen Mutasyonları ve Tamir Mekanizmaları. DNA Rekombinasyonu: Homolog Rekombinasyon. DNA Rekombinasyonu: Bölgeye Özgül (Site-Specific) Rekombinasyon ve Transpozisyon, V(D)J Rekombinasyonu. Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi. Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi. Gelişim Genetiği: Gelişimsel Süreçte hücre-hücre etkileşimleri, Programlanmış Hücre Ölümü (Apoptoz). Genetik ve Kanser: Hücre Döngüsünün Düzenlenmesi, Tümör Baskılayıcı Genler, Onkogenler. Kantitatif Genetik. Populasyon Genetiği. Genetik ve Evrim. Genomik- Proteomik. Model Organizmalar. Genetik ve Etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kromozom Yapısı ve DNA Dizisinin Organizasyonu Bakteri ve Mayalarda DNA Boyanması
2Gen Mutasyonları ve Tamir Mekanizmaları Kimyasal Maddelerin Genotoksik Potansiyellerinin belirlenmesi için yöntemler, Comet assay
3DNA Rekombinasyonu: Homolog Rekombinasyon Serratia’ da Mutasyon Denemesi
4DNA Rekombinasyonu: Bölgeye Özgül (Site-Specific) Rekombinasyon ve Transpozisyon, V(D)J Rekombinasyonu Ultraviole letalitesi ve Mayalardaki Mutasyonlar
5Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Mayalardaki Ultraviole hasarının tamiri, Fotoreaktivasyon
6Gen İfadesinin Düzenlenmesi: Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Bitkilerden DNA izolasyonu (Kividen)
7Gelişim Genetiği: Gelişimsel Süreçte hücre-hücre etkileşimleri, Programlanmış Hücre Ölümü (Apoptoz) Laboratuvar Sınav
8ArasınavPolimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
9Genetik ve Kanser: Hücre Döngüsünün Düzenlenmesi, Tümör Baskılayıcı Genler, Onkogenler Agaroz Jel Elektoforezi
10Kantitatif Genetik İnsan ve Hayvan Kanından DNA izolasyonu (DNA izolasyon Kiti ile)
11Populasyon Genetiği Kök Hücre Teknolojisi ve IVF Yöntemleri
12Genetik ve Evrim Poligenik kalıtım problem çözümü
13Genomik- Proteomik Populasyon genetiği problem çözümü
14Model Organizmalar Ödev Sunumu
15Genetik ve EtikLaboratuar Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: - Klug,W.S., Cummings, M.R. and Spencer, C.A. “Genetik Kavramlar” Ç ed. Öner, C ve ark. Palme Yayıncılık, Ankara, 2009. YARDIMCI KİTAPLAR: - A Bozcuk, A. Genetic. Palme Publishers, 2000 - Tamarın,R. “Principles of Genetics”, Thirt Edition. Wm. C. Brown Publishers, 1991. - Stansfield,W.D., “Theory and Problems of Genetics”, Sc.edit.Schaum’s Outline Series,McGraw-Hill Book Compaany,New York, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Laboratuvar15230
Problem Çözümü339
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma6212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma11222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ111            
ÖÇ2  1           
ÖÇ3   11         
ÖÇ4     11       
ÖÇ5       11     
ÖÇ6         1    
ÖÇ7          11  
ÖÇ8            11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr