Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013142015INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY Zorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin biyoteknolojinin ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve özellikle 21. yızyıl biliminin sağladığı imkanlarla son dönemde nasıl bir önem kazandığını kavramaları, geleneksel ve modern biyoteknoloji arasındaki farkları ayırt edebilmeleri, biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenmeleridir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. N. Ebru GÖNCÜ
Öğrenme Çıktıları
1Biyoteknolojinin tanımını yapabilme ve modern biyoteknoloji ile geleneksel biyoteknolojiyi ayırt edebilme
2Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenme ve biyoteknoloji dersinde öğrendiği bilgileri genel olarak biyoloji alanında kullanabilme
3Bitkisel, hayvansal ve tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma ve gerektiğinde konuya ilişkin gözlem ve deneyler yapabilme
4Rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olma ve gerek ulusal gerek uluslararası yayınları takip ederek yenilikler hakkında fikir edinme
5Çevre kirliliği biyoteknolojisini ve madensel biyoteknolojiyi öğrenmek ve ülkenin bu yöndeki gereksinimleri hakkında fikir sahibi olmak, gerektiğinde bu konular hakkındaki ilerlemiş teknolojilere ayak uydurabilme
6Biyoteknolojik gelişmeler, özellikle de endüstriyel biyoteknoloji bakımından ülkemiz ve diğer ülkeleri kıyaslayabilme yetisi kazanma ve bu konuda toplum yararına çalışma bilincini kazanma
7Biyoteknoloji ile ilgili araştırma yapabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Biyoteknolojiden yola çıkarak deneysel mantık ve analitik düşünceye sahip olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknoloji’nin ne olduğunun, nerelerde kullanıldığının ve tarihçesinin öğrencilere aktarılması; geleneksel ve modern biyoteknoloji konusunda bilgi verilmesi. Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanların ve tarımsal, hayvansal ve tıbbi biyoteknolojinin anlatılması, rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni çağın biyoteknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verilmesi. Madensel, endüstriyel ve çevre kirliliği biyoteknolojisinin anlatılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyoteknolojinin tanımı-tarihçesi hakkında bilgi verilmesi; biyoteknolojiyle ilgili uluslararası kuruluşların tanıtılması.farklılıkların belirtilmesi
2Geleneksel (endüstriyel) biyoteknoloji ile modern biyoteknolojinin içeriklerinin anlatılması; ülkelerin biyoteknoloji politikaları ile biyoteknoloji etiğinin anlatılması
3Biyoteknolojinin hizmet verdiği (kullanıldığı) alanlar-Genel tanıtım
4Tarımsal biyoteknoloji-Bitkilere gen aktarımı (transgenic bitkiler)
5Hayvansal biyoteknoloji uygulamaları-Klonlama tekniği, transgenic hayvan eldesi
6Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-I:Genel
7Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-II: Monoklonal antikorlar
8Arasınav
9Rekombinant DNA teknolojisi 1
10Rekombinant DNA teknolojisi 2
11İnsan genom projesi
12Çevre kirliliğinde biyoteknolojik yaklaşımlar
13Madensel biyoteknoloji
14Endüstriyel biyoteknoloji-Mikroorganizmalar ve özellikleri ile endüstride biyoteknolojik amaçlı kullanımları
15Endüstriyel biyoteknoloji-Biyoreaktörler ve endüstriyel üretim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Biotechnology: An Introduction - Susan R. Barnum Publisher: Thomson Brooks/Cole ISBN: 0534492967
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama236
Proje Hazırlama339
Proje Sunma212
Bireysel Çalışma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma11222
Performans224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr