Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002072015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ozan SOYKAN
Öğrenme Çıktıları
1İş Etiği hakkında bilgi sahibi olmak
2Ortam koşullarınının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
4 İş güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5İş güvenliğinde tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
6İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2Yasal Hak ve sorumluluklar
3Tehlike –Risk kavramı İş kazaları ve kazalardan korunma
4Meslek hastalıkları
5Ergonomi ve parametreleri
6Fiziksel risk etmenleri
7Kimyasal risk etmenleri
8Biyolojik risk etmenleri
9ARASINAV
10Psikososyal risk etmenleri
11Yüksekte çalışma
12Yangın ve yangından korunma
13Kişisel koruyucu donanımlar
14İlk yardım ve acil durum
15İSG etik
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İş Sağlığı ve Güvenliği I ders notları (Doç.Dr. Ozan SOYKAN) 2. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu. 3. Algün, A. 2013. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ, TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ 2014/3. 4. Gögül, P.K., Çetin, M. 2015. TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARI VE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN EKONOMİK BOYUTU VE POLİTİKA ÖNERİSİ, Sosyoloji Konferansları No: 51 (2015-1) / 1-29. DOI: 10.18368/IU/sk.60129. 5. Korkmaz, O. 2011. TÜRKİYE KİMYA SANAYİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 129-144. 6. Çakmak, E. 2014. ATÖLYE TİPİ ÜRETİM YAPAN SANAYİ İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Tezi, 249 pp. 7. SGK istatistik yıllıkları, www.sgk.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama133
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1       5      
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr