Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002182015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermek, 2. Çevre, iş güvenliği, insan sağlığı gibi konularda duyarlılık kazandırmak, 3. İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SGK ve sağlık hizmetlerini öğretmek. 4. Büyük Endüstriyel Kuruluşlarda meydana gelen yangın, patlama ve toksik buharların yayılmasıyla ilgili büyük endüstriyel kazalara ve bunlardan alınacak derslere örnekler vermek. 5. Risk yönetimi ve değerlendirmesi konusunda temel bilgileri vermek. 6. Çalışma yaşamında özel politika gerektiren grupları tanıtmak. 7. Elektrik çalışmalarında İSG kosunuda bilgi vermek 8. Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ozan SOYKAN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri öğrenerek mühendisin topluma hizmet verme duyarlılığına erişeceklerdir.
2Çevre, iş güvenliği, insan sağlığı gibi konularda duyarlılık kazanmayı öğrenecekler ve bunu ilke edinecektir.
3İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi edinecek, iş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevlerini, SSK ve sağlık hizmetlerini öğrenecektir.
4Kimyasal süreçlerde çevresel ve kişisel kontrol önlemlerini, toksik maddelerin vücuda alınması, vücuttan atılması ve etkilerini öğrenecektir. Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS) nasıl hazırlanacağını ve kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5Güvenli bir fabrika tasarımında ve çalıştırılmasında “Maliyet yaklaşımı, proses seçimi, uyumlu malzemelerin seçimi, elektrik tesisatının özellikleri ve topraklama, inşaat devresi, yangın ve kaçış yolları, korozyon” gibi konulara dikkat edeceklerdir.
6Kimya mühendisleri olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirecek bilgileri öğrenerek, analiz yöntemleri: Risk analizi, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve uygulamaları hakkında bilgi elde edeceklerdir.
7Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki temel bilgiler. Çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar, bu sorunlara karşı güvenlik konusunda getirecekleri çözümleri sağlayacak bilgiler, analiz yöntemlerinin uygulanması gibi becerilerin kazanılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığı ve güvenliğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar
2Çalışma ortamı gözetimi
3İş hijyeni
4Korunma politikaları
5İş güvenliği yönetimi
6İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
7Büyük endüstriyel kazalar ve etkileri
8Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
9ARASINAV
10L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirmesi ve diğer risk değerlendirme yöntemleri
11Ekranlı araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
12Çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar
13Elektrik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği
14Güvenlik ve sağlık işaretleri
15Elle taşıma ve kaldırma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İş Sağlığı ve Güvenliği II ders notları (Doç.Dr. Ozan SOYKAN) 2. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu. 3. Algün, A. 2013. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ, TMMOB EMO ANKARA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ 2014/3. 4. Gögül, P.K., Çetin, M. 2015. TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARI VE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN EKONOMİK BOYUTU VE POLİTİKA ÖNERİSİ, Sosyoloji Konferansları No: 51 (2015-1) / 1-29. DOI: 10.18368/IU/sk.60129. 5. Korkmaz, O. 2011. TÜRKİYE KİMYA SANAYİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 129-144. 6. Çakmak, E. 2014. ATÖLYE TİPİ ÜRETİM YAPAN SANAYİ İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Tezi, 249 pp. 7. SGK istatistik yıllıkları, www.sgk.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama133
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1         4    
ÖÇ2       2      
ÖÇ3         3    
ÖÇ4       3      
ÖÇ5         4   3
ÖÇ6              
ÖÇ7       4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr