Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002032015OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı, öğrencilerin Omurgasızlar grubuna dahil, tek hücreli ve çok hücreli hayvanların biyolojileri ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Mehmet Sıkı, Prof.Dr.Bayram Göçmen, Assoc. Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Assist. Prof. Dr. Ahmet Mermer
Öğrenme Çıktıları
1Omurgasızlar Şubelerini öğrenebilme.
2Omurgasız Şubelerinin Biyolojilerini kavrayabilme.
3Günümüzde yaşayan Omurgasız Şubeleri arasındaki bağlantıyı kurabilme.
4Omurgasız Şubelerinin Biyolojilerini, bir birleri ile ilişkilendirebilme.
5Omurgasız Şubelerinin Biyolojilerini güncel hayata uyarlayabilme.
6Omurgasız Şubeleri arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme.
7Omurgasız Şubeleri ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Çevresel koşullar ile Omurgasız Şubelerini oluşturan canlılar arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Protozoonların (tek hücreli hayvanlar) sınıflandırılmaları ve biyolojileri: zooflagellatlar, rhizopodlar, sporozoonlar ve siliyatlar. • Metazoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: süngerler (poriferler), cnidaria üyeleri, ktenoforlar, platyhelminthler ve aschelminthler (nematodlar, rotatorlar, akanthosefaller), mollusklar (gastropodlar, bivalvler, sefalopodlar, vs.), annelidler, ekinodermler ve diğer metazoon şubeleri (kordalılar hariç). • Laboratuvar: Çeşitli omurgasız gruplarına dahil bazı türler ile laboratuvar uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Omurgasızlar Biyolojisine Giriş -Sistematik Laboratuar Düzeni
2Protista I -Amipler -Kamçılılardan-Dinoflagellata Protista II -Kamçılılardan-Mastigophora -Sporozoonlar - Siliyatla-Dinoflagellata -Mastigophora -Sporozoa - Ciliata PROTİSTA (Tek Hücreliler)
3Süngerler Coelenterata I -Hydrozoa Plathelminthes – Yassı Kurtlar Nemathelminthes –Yuvarlak Kurtlar Nematomorpha – Kılsı Kurtlar Chaetognatha – Ok Kurtları
4Coelenterata II -Scyphozo - Anthozoa - Ctenophora Porifera (=Spongia ) - Süngerler
5Platyhelminthes (Yassı Kurtlar) Cnidaria I (=Coelenterata I )
6-Nematoda -Acanthocephala -Rotifera -NematomorphCnidaria II (=Coelenterata II )
7 Arasınav Rotifera – Tekerlek Hayvancıklar Acanthocephala – Başı Dikenliler Annelida – Halkalı kurtlar
8Mollusca I - Yumuşakcalar
9Mollusca II (Yumuşakçalar)Mollusca I - Yumuşakcalar
10Annelida (Halkalı Kurtlar)Mollusca II (Yumuşakçalar)
11-ArthropodaAnnelida (Halkalı Kurtlar)
12 -LophophorataEchinodermata – Derisi Dikenliler
13Echinodermata IDemostrasyon
14-Echinodermata II -Chaetognatha Laboratuar Başarı Sınavı
15Belgesel
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Atatür, M. K., Budak, A., Göçmen, B., “Omurgasızlar Biyolojisi”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 187, Bornova-Izmir, (2009). Budak, A., Atatür, M. K., Göçmen, B.,Mermer,A., Sayım,F.,“Omurgasızlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Teksirler Serisi, No: 127, Bornova-Izmir, (2009). YARDIMCI KİTAPLAR: Pearse,V.,Pearse,J.,Buschbaum,M., Buschbaum,R., Living İnvertebrates. Bleckwel Scientific Publications,California,USA:848 pp. (1987) Brusca,C.R., and Brusca,G.J., İnvertebrates. Sinaues Associates, inc.,Publishers Sunderland, Massachusetts, USA. 936 pp. (2002)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma20240
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5           
ÖÇ2  5           
ÖÇ3   5          
ÖÇ4     5        
ÖÇ5     5        
ÖÇ6       5      
ÖÇ7       5      
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr