Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002042015TOHUMSUZ BİTKİLERZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Tohumsuz Bitkilerin temel kavramlarının öğretilmesini, bu derse özgü terminolojinin kavranmasını, kriptogamik bitkilerin şaşılası derecedeki çeşitliliğinin ve bu organizmaların yaşam döngülerinin arasındaki farklılıklarının öğrenilmesini, ekonomik ve ticari öneme sahip türlerin hangileri olduğunun ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesini, biyoteknolojik olarak hangi organizmalardan nasıl yararlanılabileceğini, bu organizmaların doğadaki işlevlerinin neler olduğunun öğretimesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Atakan Sukatar, Doç. Dr. Ayhan Şenkardeşler, Yard. Doç. Dr. İnci Tüney, Dr. Işın YAZICI KAYA
Öğrenme Çıktıları
1Tohumsuz Bitkilerin temel kavramlarını öğrenebilme
2Bu bitkilerin yaşamdaki diğer organizmalar ile ilişkilerini kavrayabilme
3Sporlu bitkiler ile gelişmiş bitkiler arasındaki farklılıkları irdeleyebilme
4Deniz, tatlısu ve kara gibi çeşitli ortamlarda yaşayan her türlü tohumsuz bitkinin farklı özelliklerini öğrenebilme
5Bu organizmalardan ekonomik olanlarının hangileri olduğunu öğrenebilme
6Döl almaşları ve yaşam döngüleri hakkında ayrıntlı bilgi edinme
7Evrimsel basamakların bu bitkilerin hangi organlarında nasıl görüldüğünü öğrenebilme
8Bu bitkilerin biyoçeşitlilik açısından önemlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Prokaryotlar (Bakteriler ve mavi- yeşil algler) hakkında genel bilgi, üremeleri, yayılış alanları, kullanım alanları Ökaryotik algler hakkında genel bilgi, üremeleri, yayılış alanları, kullanım alanları, sistematiği Euglenophyta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Pyrropyhta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Chrysophyta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Chlorophyta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Phaeophyta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Rhodophyta; genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Mantarlar genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Myxomycetes, Phycoycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Fungi Imperfecti sınıflarının genel yapıları, üremeleri, yayılışları. Likenler, genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Karayosunları, genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları Eğreltiler, genel yapıları, üremeleri, yayılışları, sınıflandırmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sistematik kategoriler,tür kavramı, alttür, varyete, türaltı ve türüstü kategoriler, takson, ikili isimlendirme, Latince ismin yazarı,sinonim kavramı, tür epitetlerinin oluşturulmasıSiyanobakteriler ve Diatomeler
1Bakteriler genel özellikleri ve önemli türleriYeşil Algler
2Cyanobacteria=Cyanophyta (=Mavi-Yeşil Algler) genel özellikleri ve önemli türleriKahverengi Algler
3Euglenophyta ve Pyrrophyta bölümlerinin genel özellikleri ve önemli türleri ve Chrysophyta bölümünün genel özellikleri ve Chrysophyceae sınıfının önemli türleriKırmızı Algler
4Bacillariophyceae (Diatomeae) genel özellikleri, üremeleri ve önemli türleri ile Xanthophyceae sınıfının genel özellikleri, üremeleri ve önemli türleriCıvık ve Algsi Mantarlar
5Chlorophyta genel özellikleri ile Chlorophyceae, Conjugatophyceae ve Charophyceae sınıflarınının üremeleri, önemli türleri Askuslu Mantarlar
6Phaeophyta ve Rhodophyta bölümlerinin genel özellikleri, üremeleri, önemli türleri ve kullanım alanlarıBasidiyumlu Mantarlar
7ARASINAV
8Mantarların genel özellikleri, üremeleri ile Myxomycetes ve Phycomycetes sınıflarının önemli türleriLikenler
9Ascomycetes sınıfının özellikleri, üremeleri (askus oluşumu) ve önemli türleriCiğerotları
10Basidiomycetes sınıfının özellikleri, üremeleri (basidium oluşumu) ve önemli türleriYapraklı Karayosunları
11Likenlerin genel özellikleri ve önemli türleriKibritotları
12Bryophyta bölümünün genel özellikleri, üremeleri, Anthocerotopsida, Marchantiaopsida (Hepaticae), Bryopsida sınıflarının genel özellikleri ve üremeleri ile önemli türleriAtkuyrukları
13Pteridophyta bölümünün genel özellikleri, üremeleri ve Lycopodiinae sınıfının önemli türleriEğrelti otları
14Pteridophyta bölümüne ait olan Equisetine ve Filicinae sınıflarının genel özellikleri ile önemli türleriLaboratuar Sınavı
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt I ve II
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik326
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması4624
Rapor Hazırlama2816
Rapor Sunma200
Seminer212
Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma11333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)165
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15        4    
ÖÇ2 5  3         
ÖÇ35 3           
ÖÇ4        554444
ÖÇ5  4 4         
ÖÇ6   5 445      
ÖÇ7445           
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr