Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402006102015ORGANİK KİMYAZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik kimya ile ilgili genel tanım ve kavramları öğretmek. Yapı ve reaktivite arasındaki ilişkiyi geliştirmek Organik molekülleri üç boyutlu düşünmeyi anlayabilmek ve organik tepkime mekanizmalarının temelini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Yurdanur Akgül
Öğrenme Çıktıları
1Organik kimya ile ilgili genel tanımlar ve kavramları anlayabilme
2Organik molekülleri üç boyutlu düşünmeyi kavrayabilme.
3Bireysel veya grup çalışmalarla organik tepkimeleri çözümleyebilme
4Canlı metabolizmalarda gerçekleşen organik tepkimelerin mekanizmasını anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik kimyanın tanımı, hibritleşme türleri, izomerler ve rezonans, fonksiyonel gruplar ve adlandırılması, alkanlar, alkenler ve alkinlerin tepkimeleri, Aromatiklik ve elektofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri, stereokimya, Alkil halojenürlerin yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri, Alkoller ve reaksiyonları, Eterler ve Epoksitler, Aldehit Ketonlar ve reaksiyonları, Karboksilik asit ve türevleri, Aminler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik kimyanın tanımı, kimyasal bağlar, rezonans,hibritleşme,organik bileşiklerde asitlik ve bazlık
2Organik bileşiklerin adlandırılması ve fonksiyonel gruplar
3Organik bileşiklerin adlandırılması ve fonksiyonel gruplar
4Alkanlar, sikloalkanlar , Alkanların tepkimeleri
5Alkenler ve tepkimeleri
6Alkinler ve tepkimeleri
7Aromatiklik ve elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri
8Arasınav
9Aromatiklik ve elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri
10Stereokimya
11Alkil halojenürlerin yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri
12Alkil halojenürlerin yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri
13Alkoller ve reaksiyonları; Eterler ve Epoksitler
14Aldehit Ketonlar ve reaksiyonları
15Karboksilik asit ve türevleri
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Kısa ve Öz, Organik Kimya, Prof. Dr. Gürol Okay ve Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır, Bilim Yayınevi, 3.baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr