Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001042003GENEL KİMYA-IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sevil İRİŞLİ, Prof. Dr.Zekerya DURSUN
Öğrenme Çıktıları
1Maddenin halleri, maddeyi oluşturan yapıları tanıma, atom, molekül, ve iyonik maddelerin homojen ve heterojen ortamlardaki kimyasal davranışlarını kavrama ve ilgili kuramları anlayabilme.
2Kimyasal tepkileri anlayabilmek ve tepkimelere yönelik problemleri matematiksel işlemleri kullanarak çözebilme. Tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma.
4Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6Kimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kimya Bilimi, Anlamlı Rakamlar, Maddenin Özellikleri, Atom Kuramı ve atomun yapısı, Periyodik Tablo, molekül ve iyonlar, kimyasal tepkimeler, Kuantum teorisi ve Kuantum sayıları, Valens Bağ Teori ve molekülsel Bağ teori, sulu ortamdaki tepkimeler, çözeltiler, Titrasyonlar, Termokimyasal tepkimeler, gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözelti Kimyası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimya Bilimi, maddenin Sınıflandırması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Anlamlı rakamlarÖlçme ve Birim Problemleri
2Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotoplarProblemlerin Çözümü
3Periodik Tablo, Moleküller ve İyonlar, Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri, Atom Kütlesi, Molekül KütlesiPeriyodik Özellikler ile ilgili Problemler Çözümü
4Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı, Kuantum Sayıları, Atomik OrbitallerProblem Çözümü
5Kimyasal Formüller ve Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapılarının Yazılması, Rezonans, Moleküler Geometri, VSEPR Modeli ve Uygulama Kuralları Kimyasal Özellikler ile ilgili Problem Çözümü
6Valens Bağ Teori; Atomik Orbitallerin Hibritleşmesi, Molekülsel Orbital Teorisiİlgili Konulara Yönelik Problem Çözümü
7Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler, Asit Baz Tepkimeleri, Çökelme Tepkimeleri, Kompleksleşme Tepkimeleri, Redoks TepkimeleriProblem Çözümü
8Arasınav
9Çözeltilerin DerişimleriProblem Çözümü
10Asit-Baz Titrasyonları, Redoks TitrasyonlarıProblem Çözümü
11Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleriProblem Çözümü
12Termokimyasal Eşitlikler, Kalorimetre, Spesifik Isı ve Isı KapasitesiProblem Çözümü
13Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve ÖzellikleriProblem Çözümü
14Katılar, Kristal Yapı ve Kristal ÇeşitleriProblem Çözümü
15Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Kanunlar, İdeal Gaz DenklemiProblem Çözümü
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Kimya - R. H. Petrucci, W. S. Harwood,Çeviri Editörü Tahsin Uyar- Palme Yayıncılık-6. Basım-1993-İstanbul Genel Kimya-R. Chang- Çeviri Editörü Bahattin Soydan, A. Zehra Eroğuz, Beta Yayıncılık-6. Basım-1993-İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)234
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1555  55               
ÖÇ2555  555     5        
ÖÇ3555  555     5        
ÖÇ4            5         
ÖÇ5   3 3  3             
ÖÇ6         3   3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr