Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001082003GENEL KİMYA-IIZorunlu129
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, Tampon Çözeltiler, Asid baz indikatörleri, Nötralleşme tepkimeleri ve Titrasyonlar, Çözünme çökelme tepkimeleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi kazandırma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sevil İRİŞLİ, Prof. Dr.Zekerya DURSUN
Öğrenme Çıktıları
1Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6Kimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanma uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Genel Kimya Labında başarılı olmak
Dersin İçeriği
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimyasal Kinetik, Tepkime Hızları, yarılanma Ömrü, Derişimler ve Tepkime Hızları, Tepkime MekanizmalarıProblem Çözümleri ve UygulamaLaboratuara hazırlık
2Hız eşitliği ve Sıcaklık, Katalizörler ve problem çözümü, Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal Denge, Denge Sabitleri, Basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleriProblem Çözümleri ve UygulamaÇözelti Hazırlama ve Titrasyon
3Hız eşitliği ve Sıcaklık, Katalizörler ve problem çözümü, Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal Denge, Denge Sabitleri, Basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleriProblem Çözümleri ve UygulamaKütlenin Korunumu Yasası
4Hidroliz, Asitlik Kuvveti ve Molekül yapısı, Zayıf ve Kuvvetli Elektrolitler, pH Kavramı ve Hesaplanması Problem Çözümleri ve UygulamaGraham Difüzyon Yasası Oksijenin Molar Hacminin Hesaplanması
5Tampon Çözeltiler, Poliprotik AsitlerProblem Çözümleri ve UygulamaKriyoskopi ve Osmoz
6Çökelme ve Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlüğe Etki Eden EtmenlerProblem Çözümleri ve UygulamaKimyasal Kinetik
7Kompleksleşme Dengeleri ve Eiştlikler Problem ÇözümüKimyasal Denge
8ArasınavDestilasyon
9Termodinamiğin I. Yasası, İç Enerji, EntalpiProblem Çözümleri ve UygulamaKristallendirme
10Termodinamiğin II.Yasası, Entropi ve Gibbs Serbest EnerjisiProblem Çözümleri ve UygulamaElektrokimya
11Termodinamiğin III. Yasası, Mutlak Entropi, Serbest Enerji ve Denge Problem ÇözümüRapor Hazırlama
12Temel Elektrokimya, Elektrokimyasal Piller, Standart Elektrot PotansiyeliProblem Çözümleri ve UygulamaRapor Sunumu
13Nerst Eşitliği, Pil EMK’ne Derişim Etkisi, Pil Çeşitleri, Kuru Piller, Katı-Hal Lityum Pilleri, Yakıt PilleriProblem Çözümleri ve UygulamaRapor Değerlendirme
14Korozyon, Faraday YasalarıProblem Çözümleri ve Uygulama
15ElektrolizProblem Çözümleri ve Uygulama
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Kimya - R. H. Petrucci, W. S. Harwood,Çeviri Editörü Tahsin Uyar- Palme Yayıncılık-6. Basım-1993-İstanbul Genel Kimya-R. Chang- Çeviri Editörü Bahattin Soydan, A. Zehra Eroğuz, Beta Yayıncılık-6. Basım-1993-İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar10330
Problem Çözümü14228
Rapor Hazırlama10220
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)266
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1555  555     5        
ÖÇ2555  555     5        
ÖÇ3            5         
ÖÇ4   3 3  3             
ÖÇ5         3   3        
ÖÇ6                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr