Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001092006FİZİK-IIZorunlu126
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamalarını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üyesi GÖKHAN UTLU, Dr.Öğr. Üyesi İpek Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.
3Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
4Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme.
6Matematik , fen ve mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilme.
7Fizik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme.
8Fizik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Laboratuardan başarılı olmak zorunlu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları, Faraday Yasası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların HareketiProblem Çözümü
2Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara UygulanmasıProblem Çözümü
3Elektrostatik Dengedeki İletkenler, Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel FarkıProblem Çözümü
4Noktasal Yüklerin Elektrik Potansiyel Enerjisi, Sürekli Yük Dağılımının Elektrik PotansiyeliProblem Çözümü
5Elektrik Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi, Yüklü Bir İletkenin Elektrik PotansiyeliProblem Çözümü
6Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondansatörlerin BağlanmasıProblem Çözümü
7Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Dış Elektrik Alandaki Elektrik DipolüProblem Çözümü
8Ara Sınav
9Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm KanunuProblem Çözümü
10Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Elektrik Enerjisi ve GüçProblem Çözümü
11Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel Bağlı DirençlerProblem Çözümü
12Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Elektrik Ölçen AygıtlarProblem Çözümü
13Manyetik Alan, Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet, Düzgün Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki HareketiProblem Çözümü
14Hall Olayı, Biot-Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik KuvvetProblem Çözümü
15Ampere Yasası, Bir Selenoidin Manyetik Alanı, Manyetik Akı, Manyetizmada Gauss Yasası, Deplasman Akımı ve Ampere Yasasının Genel BiçimiProblem Çözümü
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-II,Saunders College Publishing,2000(5.baskı). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC,2005 (6.baskı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar8216
Problem Çözümü14228
Deney8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Rapor8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)173
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1    45    4           
ÖÇ2  5  45   4           
ÖÇ35 4    424            
ÖÇ4    554   5           
ÖÇ5     5                
ÖÇ6 5 533                
ÖÇ75  3                  
ÖÇ8  33 5    5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr