Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001282006SCIENTIFIC ENGLISH-IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel İngilizceye giriş niteliğinde olan bu derste öğrencilere basit ödevlerden bir denemeyi izleyebilecek ve açıklayabilecek düzeye dek gelişimleri için gerekli terimlerin ve anlatımların öğretilmesi temel hedeftir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Nil Ertaş; Prof. Dr. Stephen T. Astley
Öğrenme Çıktıları
1Kimyanın temel tanım ve kavramlarını İngilizce okuyabilme, yazabilme ve anlayabilme becerisi
2Kimya ile ilgili İngilizce yazılı her türlü kaynağı okuma ve anlama becerisi
3Kimyasal kavramları tanımlarken uygun bilimsel kelimeleri ve terminolojiyi kullanabilme becerisi
4Bilimsel literatürü takip edebilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin ana konusu İngilizce yürütülen bilimsel tartışmalarda ve yazımda kimyaya ilişkin terimler ve terminoloji hakkında bilgi verilmesidir. Bilimsel çalışmanın gerektirdiği tanımlama, sav öne sürme, sonuçların verilmesi, hazırlanması ve sunumuna yönelik bilgi verilecektir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Bilim İngilizcesi’nin tanımı ve amacı, bilimsel yöntem
2bilimsel terimler ve tanımlar, bilimin tanımı, bilim dalları ve Kimya
3Çoğul kelimeler, gözlemler, Latin ve Yunan kökenli sözcüklerin çoğul halleri ve kullanımı,
4Kimyanın temel kavramları, sıfatlar
5Laboratuar donanımı
6Sayılabilen ve sayılamayan nesneler
7Simya, özetleme
8Arasınav
9Peryodik Tablo, kompozisyon yazımı
10Consist, Contain, Include kelimelerinin farkı, present perfect tense
11Kimyasal elementlerin adları ve okunuşları, Amerikan ve İngiliz İngilizcesi ile okunuşları
12Maddenin halleri, cümlelerin revizyonu, edilgen cümle yapıları
13paragraf ve kompozisyon yapısının hatırlatılması
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI ve YARDIMCI KİTAPLAR: N. A. Burnham, F. L. Hutson, “Scientific English as a Foreign Language”, (2007) Basic English for Science, Oxford University Press 1978 http://www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje Sunma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ155 5       5   5 5  5 
ÖÇ255 5           5 5  5 
ÖÇ3           5   5 5  5 
ÖÇ45  5       5   5 5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr