Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001292006SCIENTIFIC ENGLISH-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin kimyasal denemeleri izleyebilecek, sonuçlarını ifade edebilecek ve bilimsel bir makaleyi takip edebilecek düzeyde dil bilgisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Stephen T. Astley, Prof. Dr. Nil Ertaş
Öğrenme Çıktıları
1Kimyanın temel tanım ve kavramlarını İngilizce okuyabilme, yazabilme ve anlayabilme becerisi
2Kimya ile ilgili İngilizce yazılı kaynakları okuma ve anlama becerisi
3Kimyasal denemeleri izlerken ve sonuçlarını rapor ederken gerekli bilimsel kelimeleri ve terminolojiyi kullanabilme becerisi
4Bilimsel literatürü takip edebilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin ana konusu İngilizce yürütülen bilimsel tartışmalarda ve yazımda kimyaya ilişkin terimlerin verilmesi ve bilimsel bir alanda yazılacak makalenin planlanması ve hazırlanması konusunda bilgi verilmesidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Types of Inorganic Chemical Reactions, past perfect tense
2Inorganic Nomenclature, Phrasal Verbs, passive voice
3Carbon Facts, adverbial clauses
4Comparison of Adjectives, passive voice II
5Environmental Chemistry
6Green Chemistry, Twelve Principles of Green Chemistry
7Hazard symbols, summary
8Arasınav
9Relative Pronouns, transitions
10Titration, Flame Tests, future perfect tense
11Articles, Infinitives, Essay writing
12Everyday Chemistry, Modal Verbs
13Project presentations
14Project presentations
15Summary
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI ve YARDIMCI KİTAPLAR: N. A. Burnham, F. L. Hutson, “Scientific English as a Foreign Language”, (2007) Basic English for Science, Oxford University Press 1978 http://www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11212
Proje Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ155 5       5   5 5  5 
ÖÇ255 5           5 5  5 
ÖÇ3           5   5 5  5 
ÖÇ45  5       5   5 5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr