Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002022006ANALİTİK KİMYA-IZorunlu2310
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin ana hedefi asit-baz tepkimelerini kapsayacak şekilde analitik kimyanın temel ilkeleri hakkında bilgi vermektir. Laboratuar çalışmalarında klasik nitel analizin sistematik biçimde öğretilmesi planlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İsmet GÖKÇEL, Prof. Dr. Müşerref ARDA
Öğrenme Çıktıları
1Asit ve bazların özellikleri, çözelti pH’ı ve asit-baz titrasyonlarını tanımlayabilme becerisi
2Asit ve bazları sınıflandırma ve yapısal özellikerine göre özelliklerini öngörebilme ve tepkimelerini yazabilme becerisi
3Yazılı protokollere göre laboratuar tekniklerini güvenlik kurallarına uygun olarak izleyebilme becerisi
4Kimyasal deneyleri yapabilme, sonuçlarını kaydetme ve yorumlayabilme becerisi
5İnorganik iyonları karakteristik tepkimelerine göre sınıflandırabilme becerisi
6Bilinmeyen bir örneğin bileşimini öngörmede iyonların spesifik tepkimelerine ilişkin bilgileri kullanabilme becerisi
7Bilinmeyen bir örneğin bileşimindeki yaygın bulunan metal iyonlarını ve anyonları belirleyebilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders sulu çözeltilerde dengelere dayalı olarak nitel ve nicel analiz yöntemleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Derişim birimleri, kuvvetli asitler ve bazlar ve ayrışma tepkimeleri, tamponlar ve tampon kapasitesi, bir ortamın pH hesabı, amfoter maddeler ve tepkimeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Analitik Kimyanın temel ilkeleri, analitik tekniklerin sınıflandırılması, kimyasal analizin basamakları, derişim birimleri, seyrelme ve aktiflikLaboraturar giriş bilgileri, güvenlik uyarıları, basit düzenek ve cihazların tanıtımı
2Sulu çözeltilerde asit-baz dengeleri ve kuramıÇözelti hazırlama, basit anyonların belirme tepkimeleri ve örnek analizi
3Çözelti pH’ı, kuvvetli asitler ve bazlar1. Grup katronların belirme tepkimeleri ve örnek analizi
4Sulu çözeltilerinde zayıf asit dengeleri, asitlik sabitleri2. Grup katronların belirme tepkimeleri
5Sulu çözeltilerinde zayıf baz dengeleri, zayıf asitlerin ve bazların tuzları2. Grup katronların örnek analizi
6Tamponlar ve tampon kapasitesi3. Grup katronların belirme tepkimeleri
7Poliprotik asitler ve tuzları3. Grup katronların örnek analizi
8ArasınavRapor hazırlama
9Belli pH’da ayrışan türlerin  kesirleri4 ve 5. Grup katronların belirme tepkimeleri
10Poliprotik asitler için tampon hesaplamaları1-5 örnek analizi
11Volumetrik titrasyonlara giriş, kuvetli asit-kuvvetli baz titrasyonu1-5 örnek analizi
12Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonu1-5 örnek analizi
13Titrasyon sonu saptanması, indikatörler, titrasyon yanılgısının hesaplanması1-5 örnek analizi
14Karbonatların titrasyonuEksik denemelerin tamamlanması
15Asit karışımlarının titrasyonuLaboratuar sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI ve YARDIMCI KİTAPLAR: Analitik Kimya, H. Tural, Ege Üniv. Fen Fak Yayınları, No 140, 2004 Analitik Kimya Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri, H. Tural, H. İ. Gökçel, 2. Baskı, Ege Üniv. Fen Fak Yayınları, No 206, 2013 Analytical Chemistry, G.D. Christian, 4th Ed., John Wiley & Sons, 1986 Nicel Kimyasal Analiz, D.C.Harris 8. baskıdan çeviri Ed. A.R. Türker, Palme Yayımcılık, 2015
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14456
Rapor Hazırlama14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma8432
Laboratuvar Sınavı14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)292
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1554  4                
ÖÇ2555                   
ÖÇ3       555   5        
ÖÇ4        55            
ÖÇ555                    
ÖÇ6    5   55 5          
ÖÇ7    5  555 5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr