Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002052006ORGANİK KİMYA IZorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Demet ASTLEY, Assoc. Prof. Dr. Yurdanur AKGÜL,Assoc. Prof. Dr. Yeşim GÜL SALMAN
Öğrenme Çıktıları
1Organik Kimyanın temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2Tepkime mekanizmaları hakkında yorum yapabilme.
3Günlük hayatta kullanılan organik bileşikleri tanıyabilme, zararları ve faydaları hakkında yorum yapabilme
4Organik Kimya konusunda düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
5Organik Kimya bilgisini ve kavramlarını kimya problemlerini çözümüne uygulama becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar, Organik Tepkimelere Giriş- Temel Organik Tepkimeler ve Mekanizmaları, Hidrokarbonlar : Alkan ve Sikloalkanlar, Hidrokarbonlar : Alkan ve Sikloalkanlar, Stereokimya, Stereokimya, Alkil Halojenürler : Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri, Hidrokarbonlar; Alkenler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar - Karbon-Karbon kovalent bağları ve karbon bileşiklerinde melezleşme türleri - Fonksiyonel gruplar,organik bileşik sınıfgları ve genel adlandırma kuralları - Organik bileşiklerin yapısal formüllerinin yazılması
2Organik Tepkimelere Giriş- Temel Organik Tepkimeler ve Mekanizmaları - Yerdeğiştirme, katılma, ayrılma ve çevrilme tepkimelerinin genel mekanizmaları, kovalent bağların homoliz ve heterolizi, karbokatyonlar ve karbanyonlar, tepkimelerin gösteriminde eğri okların kullanımı - Organik asit-baz tepkimeleri,yapı ve asitlik arasındaki ilişki
3Hidrokarbonlar : Alkan ve Sikloalkanlar - Hidrokarbonların sınıflandırılması, alkan ve sikloalkanların moleküler formülleri ve adlandırma kuralları, fiziksel özellikleri, kullanım alanları ve kaynakları - Alkanların tepkimeleri
4Hidrokarbonlar : Alkan ve Sikloalkanlar - Alkanların yapısı ve konformasyonları - Sikloalkanlarda cis-trans izomerisi - Siklohegzan ve sübstitue siklohegzanlarda konformasyon - Bisiklik alkanlar ve adlandırılmaları
5Stereokimya - İzomeri : Yapı izomerleri ve stereoizomerler - Enantiyomerler ve kiral moleküller, kiralliğin biyolojik önemi - Enantiyomerlerin adlandırılması, R-S sistemi - Optikçe aktiflik ve rasemik karışımlar
6Stereokimya - Asimetrik atom içermeyen kiral bileşikler - Birden fazla stereomerkeze sahip moleküller - Fischer izdüşüm formülleri
7Alkil Halojenürler : Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri -Alkil halojenürlerin adlandırılması, genel kullanımları, yapıları ve fiziksel özellikleri - Nükleofilik yerdeğiştirme tepkimeleri - Nükleofiller, ayrılan gruplar - SN2 tepkimelerinin mekanizması ve streokimyası - SN1 tepkimelerinin mekanizması ve streokimyası, SN1tepkimelerinde çevrilmeler
8A R A S I N A V
9Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri - SN1 ve SN2 tepkime hızlarını etkileyen faktörler - Organik sentezler; SN2 tepkimeleri ile fonksiyonel grup dönüşümleri
10Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri - Alkil halojenürlerin ayrılma tepkimeleri - E2 tepkimeleri - E1 tepkimeleri - Ayrılmaya karşı sübstitusyon; yarışmalı tepkimeler
11Hidrokarbonlar; Alkenler - Adlandırma kuralları, yapı ve fiziksel özellikler- - Hidrojenlenme ısısı ve aklenlerin kararlılıkları - Alkenlerin sentezleri, karbokatyon kararlığı - Alkenlerin tepkimeleri: HX’ lerin katılması, Markovnikov kuralı
12Hidrokarbonlar; Alkenler - Alkenlere su ve sülfürik asit katılması - Oksimerkürasyon- demerkürasyon - Hidroborasyon- oksidasyon - Halojen katılması - Halohidrin oluşumu
13Hidrokarbonlar : Alkenler - Aklenlerin epoksidasyon ve epoksitlerin hidrolizi - Anti- hidroksilasyon - Aklenlerin oksidasyonu
14Hidrokarbonlar : Alkinler - Adlandırma - Alkinlerin eldesi
15Hidrokarbonlar : Alkinler - Alkinlerin tepkimeleri; hidrojen,halojen, HX, su katılmaları - Hidroborasyon- oksidasyon - Uç alkinlerin asitliği - Alkinlerin oksidasyonu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Organik Kimya” Craig FRYHLE, Graham SOLOMONS, Literatür Yayıncılık, ISBN: 978-975-843-187-8 “Organik Kimya-Yaşamın kalbi ”, Yılmaz YILDIRIR, Bilim Yayınları, ISBN: 978-975-556-070-0
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)186
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14         4           
ÖÇ2 3  3                 
ÖÇ3 34                   
ÖÇ4     4                
ÖÇ5     4      4         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr