Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002061994FİZİKOKİMYA IZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin gerçek gazlar, termodinamik yasaları ve çeşitli kimyasal işlemlere uygulamaları gibi başlıklar altında bilgi ile donatılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Balcan, Assoc. Prof. Dr. Nursel Acar Selçuki
Öğrenme Çıktıları
1Maddelerin özellikleri hakkında genel bilgi sahibi olma
2İdeal ve gerçek gazlar arasında ilişki kurabilme
3Gazların kinetik teorisinde gerekli matematik bilgilerini kullanabilme
4Gazlarda termodinamik bağıntıları kavrayabilme
5Termodinamiğin yasalarını öğrenme
6Termodinamik bağıntıları kullanırken hangi yöntemi kullanacağına karar verebilme.
7Çizdiği grafikten elde ettiği sonuçları termodinamik bağıntılarla açıklayabilme
8Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gazlar, hal eşitlikleri, moleküler hızlar ve çarpışma kuramı, termodinamiğin birinci yasası (ısı, iş, enerji ve entalpi), termodinamiğin ikinci yasası (entropi ve serbest enerji) termodinamiğin üçüncü yasası, saf maddelerde denge (kimyasal potansiyel, faz dengeleri), kimyasal tepkimelerde ısı ve serbest enerji değişimi, denge sabitlerine ısı ve basıncın etkisi, heterojen tepkimeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maddenin Özellikleri, ideal gazlar, gerçek gazlar
2Gerçek gaz izotermleri, Gazların Kinetik Teorisi
3Moleküllerin birbirleri ile çarpışması
4Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası
5İç enerjinin ve entalpinin sıcaklıkta değişimi
6Isınma ısıları ve Enerji arasındaki bağıntı
7Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot makinesi
8Arasınav
9Entropi değişiminin hesaplanması
10Adyabatik olaylarda entropi değişimi İzotermal olaylarda entropi değişimi
11Faz değişimi termodinamiği
12Termodinamiğin üçüncü yasası
13Kimyasal Potansiyel, Oluşum ısısı
14Entalpinin sıcaklıkta değişimi
15Reaksiyon serbest entalpisi, serbest enerjinin sıcaklıkta değişimi, elektromotor kuvveti
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı : P. W. Atkins, “Physical Chemistry” 6th ed., Oxford University Press, (1998) Prof.Dr. Özgül Koçak, Prof.Dr. Çetin Güler, Doç.Dr. Nursel Acar, “Fizikokimya, Gazlar ve Termodinamik Cilt I, Genişletilmiş 3. Baskı, ” E.Ü. Fen Fakültesi yayınları No:177, (2013) J. H. Noggle, “Physical Chemistry” 3th ed., Harper Collins Publishers Inc. (1996)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13838
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ13                     
ÖÇ23       3             
ÖÇ3     4                
ÖÇ4     4  3             
ÖÇ5     4  4             
ÖÇ64      4      4       
ÖÇ7 44 4   3       3     
ÖÇ844              4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr