Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002072006ANALİTİK KİMYA IIZorunlu249
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler sulu ortamda oluşan çökelme, çözünme, kompleksleşme ve redoks dengelerine ilişkin hesaplamaları, nitel ve nicel analizde uygulamalarını öğrenip raporlaştırmayı gerçekleştirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. H. İsmet Gökçel, Prof. Dr. Müşerref Arda
Öğrenme Çıktıları
1Nitel ve nicel analizde yöntemsel sorunları fark edebilme
2Analiz sürecinde kimyasal madde kullanımı ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerini yönetme becerisi
3Analitik Kimya bilim dalının içeriğinin ve temel kavramların tanımlanması
4Bilimsel araştırma geleneği içinde nitel ve nicel araştırmanın yeri ve önemini kavrayabilme
5Örnek analizi için var olan yöntemleri belirli ölçütlere göre karşılaştırabilme ve uygun yöntemi seçebilme.
6Çözeltide iyonlar arasındaki etkileşimleri kavrayabilme
7Nitel ve nicel analizde sulu çözeltide oluşan dengelerin temel ilkelerini kavrayabilme
8Nicel analizde pH’nin önemini kavrayabilme
9Nicel analiz sürecinde analizcinin rolünü, önemini irdeleyebilme
10Nitel ve nicel analiz sonuçlarının bilimsel üretime katkılarını irdeleyebilme
11Herhangi bir örneğin nitel ve nicel analizi için analiz önerisini, yöntemini oluşturabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çözünme–çökelme, kompleksleşme redoks dengelerine ilişkin kavramlar, bu dengelere ilişkin hesaplamalar ve uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kompleks oluşum dengeleriMalzeme teslimi, temizliği ve kullanımı, hassas terazinin kullanımı
2Kompleks oluşum dengeleri üzerine etkiyen etmenlerGravimetrik tek tayin, Ba, Fe, Ni ,Mg, Ca
3Kompleksimetrik titrasyonlarGravimetrik tek tayin,
4Kompleksimetrik titrasyonların Uygulamaları Gravimetrik tek tayin,
5Çökelme ve Çözünme dengeleri ve Çözünürlük çarpımını değiştirerek çözünürlüğü değiştiren etkenlerGravimetrik ikili karışım analizi
6Dengedeki türlerin derişimlerini değiştirerek çözünürlüğü değiştiren etkenler: ortak iyon, redoks tepkimeleri ve kompleksleştirici varlığıGravimetrik ikili karışım analizi
7Çözünürlüğe pH etkisi: az çözünün bileşiklerin (hidroksitler, sülfürler, karbonatlar vb) pH a bağlı çözünürlükleriHCl çözeltisinin hazırlanması ve Na2CO3’ a karşı ayarlanması, NH3 tayini
8Ara SınavRapor hazırlama
9Hidroksit ile çökelme, gravimetrik analiz yöntemleriH3PO4, H2PO4- HPO42- (Asit karışımını tayini)
10Çökelmeye dayalı titrasyonlar Mohr, Fajans, gravimetrik titrimetri ile Cl- tayini
11Karışımların titrasyonuKMnO4 ayarlanması Fe2+ tayini
12Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleriNa2S2O3 çözeltisinin ayarlanması Cu2+ ve H2O2 tayini
13Elektrot potansiyelini değiştiren etmenlerEDTA çözeltisini hazırlanması, Zn2+ ve suda sertlik tayini
14Yükseltgenme-indirgenme tepkimesine dayalı titrasyonlarEksik denemelerin tamamlanması
15Redoks titrasyonlarının uygulamalarıLaboratuvar Sınavı
16Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Analitik Kimya, Prof. Dr. Hüseyin Tural, 2004, Ege Üniversitesi Yayınları 2. Analitik Kimya D.Skoog, D. M. West, F.J. Holler Çeviri Editörleri E. Kılıç, F. Köseoğlu, 1999, Bilim Yayıncılık, YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Analitik Kimya Daniel C.Harris Editör Güler Somer, 1994, Gazi Büro Kitabevi 2. Analytical Chemistry, Sixth Ed., G.D. Christian., John Wiley Sons, Inc., 2004 3. Analitik Kimya Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri, H. Tural, H. İ. Gökçel, 2. Baskı, Ege Üniv. Fen Fak Yayınları, No 206, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı13535
Derse Katılım14342
Laboratuvar14456
Rapor Hazırlama12448
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)268
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1       44455          
ÖÇ2             5    442 
ÖÇ3443              3    
ÖÇ444  232               
ÖÇ5  44433          3    
ÖÇ64   33   5            
ÖÇ74   33   5            
ÖÇ8     3334             
ÖÇ9          23343       
ÖÇ10        3323          
ÖÇ11      433434          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr