Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002082000ORGANİK KİMYA IIZorunlu249
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Alkollerin sentezi, tepkimeleri, Konjuge doymamış sistemler, Aromatik bileşikler ve tepkimeleri’nin öğretilmesi, İlgili Konulardaki Problemlerin Tartışılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özgen ÇALIŞKAN, Prof.Dr.Demet ASTLEY, Prof. Dr. Stephen T. ASTLEY, Assoc. Prof. Dr. Yurdanur AKGÜL, Assoc. Prof. Dr. Tamer KARAYILDIRIM, Assoc. Prof. Dr. Yeşim GÜL SALMAN
Öğrenme Çıktıları
1Alkoller ve eterler, konjuge doymamış sistemler ve aromatik bileşikler konularında yorum ve uygulama yapabilme
2Verilen konularla ilgili deneyler tasarlayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
3Alkol ve eterlerin tepkimeleri hakkında yorum yapabilme
4Konjuge doymamış sistemler ve aromatik bileşiklerin tepkimeleri hakkında yorum yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alkoller ve eterler;Alkollerin elde edilişleri, Alkollerin yer değiştirme, ayrılma, esterleşme tepkimeleri, Eterler, epoksitler, elde edilişleri ve tepkimeleri, tiyoller, özellikleri, adlandırılmaları, sentezleri ve tepkimeleri, taç eterler Alkollerin karbonil bileşiklerinden sentezi;Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri, Organometalik bileşikler ve tepkimeleri, Konjuge doymamış sistemler; alil ve alilik yer değiştirme, rezonans kuralları, konjuge dienlerin kararlılığı, alkadienler, Aromatiklik; Adlandırılmaları, aromatiklik kuralları, temel mekanizmaları, aromatik ve heteroaromatik sistemler. -Aromatik bileşiklerin tepkimeleri; Elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri, Friedel-Crafts tepkimeleri, etkinlik ve yönlendirmeler, elektrofilik yer değiştirme tepkimelerinde sübstitüent etkileri teorisi ve uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alkollerin fiziksel kimyasal özellikleri ve adlandırılmaları, elde edilişleri,Laboratuvar güvenliği, Laboratuvar malzeme ve ekipmanlarını tanıma ve genel laboratuar kuralları
2Alkollerin elde edilişleri,Kristallendirme
3Alkollerin tepkimeleri (yer değiştirme, ayrılma ve esterleşme) Destilasyon
4Eterlerin ve epoksitler, adlandırılmaları, özellikleri ve elde edilişleri Tiyollerin adlandırılmaları, özellikleri ve elde edilişleri, Ekstraksiyon
5Organik kimyada Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleriKromatografi
6Konjuge dienler, alilik karbokatyon ve radikalik kararlılığı, tepkimeleri, rezonans kurallarıMaleik Asitten Fumarik Asit Eldesi
7ARASINAVSiklohegzen Eldesi
81,3-dienlerin Diels Alder ve konjuge dienlere elektrofilik katılmalar Alkollerin Yükseltgenmesi
9Aromatiklik kuralları ve temel mekanizmaları, adlandırılmalarıAspirin Eldesi
10Aromatik ve heteroaromatik sistemler.n-Bütil Bromür Eldesi
11Elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri, Friedel-Crafts tepkimeleri,
12Etkinlik ve yönlendirmeler üzerine sübstitüent etkileri,
13Elektrofilik yer değiştirme tepkimelerinde yan zincirinyükseltgenmesi ve indirgenmesi, Birch indirgemesi
14Aren diazonyum tuzları, fenoller, aril halaojenürler, nükleofilik aromatik sübstitüsyon tepkimeleri
15Elektrofilik yer değiştirme tepkimelerinde uygulamalar
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: “Organik Kimya” Craig FRYHLE, Graham SOLOMONS, Literatür Yayıncılık, ISBN: 978-975-843-187-8 “Organik Kimya-Yaşamın kalbi ”, Yılmaz YILDIRIR, Bilim Yayınları, ISBN: 978-975-556-070-0 YARDIMCI KİTAPLAR: “Organic Chemistry” Leroy G. WADE, ISBN: 978-0321768414
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Deney10440
Rapor Hazırlama10330
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15555
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)281
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14 3 5 4    5   3  5 4 
ÖÇ254 5     4   4   4   4
ÖÇ3553553     4     4  44
ÖÇ4553553     4     4  44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr