Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002792006POLİMER KİMYASINA GİRİŞZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere polimerik maddelerin fizikokimyasal özellikleri ve polimerizasyon tepkimeleri hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. HAKAN AKAT
Öğrenme Çıktıları
1Polimerlerin günlük yaşantımızdaki önemini anlamak
2Polimer tepkimelerinin nasıl meydana geldiğini kavrayabilme
3Polimerlerin molekül ağırlığının mekanik özeliklere etkisini anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, monomer, polimer, polimer türleri ve plastikler. Polimerleşme tepkimeleri, kondenzasyon, katılma, iyonik ve koordinasyon polimerleşmesi, bu tepkimelerin kinetiği, ko-polimerleşme. Polimerlerin ve polimer çözeltilerinin fizikokimyasal özellikleri, ortalama moleküler ağırlıkları, faz davranışları, dissolüsyonlarının termodinamiği, ısısal özellikleri ve akışkan özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Polimer Kimyasına Giriş ve Temel Kavramlar
2Polimerlerin Sınıflandırılması
3Polimerlerde Molekül Ağırlığı
4Polimerlerde Çözünürlük
5Plastik Katkı Maddeleri
6Polimerlerde Morfoloji
7A R A S I N A V
8Polimerlerin Adlandırılması
9Polimerlerin Adlandırılması
10Polimerlerde Erime ve Camsı Geçiş Sıcaklığının Belirlenmesi
11Malzeme Olarak Polimerler
12Polimer Sentez Metotları
13Basmaklı ve Radikalik Polimerleşme
14Anyonik ve Katyonik Polimerleşme
15Polimerlere Uygulanan Testler ve Polimerlerin İşlenmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI : S.L.Rosen,”Fundamental Principles of Polymeric Materials” Wiley-Interscience Pub. (1993) F.W.Billmeyer,”Textbook of Polymer Science” Wiley-Interscience Pub. (1984)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü3824
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1543                   
ÖÇ2543                   
ÖÇ3  4 3                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr