Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003012000ANORGANİK KİMYA-IZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyasal bağların açıklanması. Bu kapsamda iyonik, kovalent, metalik ve hidrojen bağları ile moleküller arası etkileşimler ve bunlara ilişkin teorik bilgilerin kazanılması, periyodik ve periyodik olmayan özelliklerin saptanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli, Prof. Dr Hayati Türkmen,Doç.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1İnternetin problemlerin çözümünde kullanılması
2Anorganik kimya alanında verilmiş ödevlerin yorumlanarak Rapor halinde sunulması yetisinin kazanılması
3Anorganik kimya ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi
4Anorganik tepkimeleri ve temel atom yapısı hakkındaki bilgilerin derlenerek atoma ilişkin temel bir bakış açısı oluşturulması
5Kimyasal bağ kuramlarının kavranması ve uygulama becerisinin kazanılması
6Kimya bilgisini problemlerin çözümü için kullanabilme
7Anorganik Kimya ile ilgili tanımlanmış bir sorunun çözümü için diger disiplinlerde edinilmiş bilgilerin kullanılması becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anorganik tepkimelerin sınıflandırılması, atom yapısı, periyodik özellikleri ve periyodik tablo, iyonik bağ, örgü enerjisinin hesaplanması, iyon yarıçapları ve yarıçap oranları, kristal örgü yapıları(metalik ve iyonik örgüler),kristal örgü bozuklukları, kovalent bağ ve bağ kuramları, VSEPR kuramı ile molekül geometrilerinin saptanması, hibritleşme ve hibritleşme enerjisi, elektronegatiflik, dipol moment, LEWİS asit-bazları, sert ve yumuşak asit ve bazlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anorganik Tepkimelerin Sınıflandırılması - Anorganik tepkime türleri
2Atomun Elektron Yapısı - Işık ve madde - Bohr atom Modeli - Kuantum ModeliProblem çözümü
3Atomun Elektron Yapısı - Hidrojen Atomu - Çok elektronlu atomlarProblem çözümü
4Elementlerin Periyodik Özellikleri - Etkin çekirdek yükü - Atom yarıçapı
5Elementlerin Periyodik Özellikleri - İyonlaşma enerjisi - Elektron ilgisiProblem çözümü
6Molekül Yapısı - Lewis nokta yapısı ve formal yükler - Rezonans - VSEPR kuramıProblem çözümü
7Molekül Yapısı - VSEPR kuramı
8İyonik Bağ - Kristallerin yapısı - Sıkı istiflenme ve boşluklar ArasınavProblem çözümü
9İyonik Bağ - Sıkı istiflenmede boşlukların yarıçapları - Yaygın kristal türleri
10İyonik Bağ - İyon yarıçapları - Örgü enerjisi ve deneysel tayini Kristal bozuklukları Problem çözümü
11Kovalent Bağ - Değerlik bağ kuramı Hibritleşme Problem çözümü
12Kovalent Bağ - Molekül orbital kuramı (Atomik orbitallerin doğrusal birleşimi yöntemi, homo ve hetero nükleer iki atomlu moleküller)
13Kovalent Bağ - Molekül orbital kuramı ( Koordinasyon sayısı, hetero nükleer 3,4,5 atomlu moleküller Elektronegatiflik
14Metalik Bağ - Metallerde örgü yapısı - Molekül orbital kuramına göre metal bağları Yarı iletkenler Hidrojen Bağı ve Tanecikler Arası Etkileşmeler - Hidrojen bağı Tanecikler arası etkileşmeler ve bu etkileşimin sonuçları Problem çözümü
15Asitler ve Bazlar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Ünv. Yayın Evi, 2007. -D. F. Shriver; P. W. Atkins, Inorganic Chemistry, Third Edition Oxford University Pres, 1999. (Türkçe Çeviri: S. Özkar, B. Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, Anorganik Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.) -Gary L. Miessler; Donald A. Tarr, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, Inc, 1999. (Türkçe Çeviri: N. Karacan, P. Gürkan, İnorganik Kimya, Palme Yayıncılık 2002) -J. Huheey, Inorganic Chemistry, 2d ed. Harper and Row: New York, 1978. -Purcell & Kotz, Inorganic Chemistry Holt-Saunders, 1977.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14342
Takım/Grup Çalışması428
Makale Kritik Etme248
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1  4                   
ÖÇ2           5   5      
ÖÇ3554                   
ÖÇ4554                   
ÖÇ5554                   
ÖÇ6     54               
ÖÇ7          5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr