Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003022006ORGANİK KİMYA IIIZorunlu357
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Karbonil Bileşiklerin Özellikleri, Elde Edilişleri ve Tepkimelerinin Öğretilmesi, İlgili Konulardaki Problemlerin Tartışılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özgen ÇALIŞKAN, Prof.Dr.Demet ASTLEY, Prof. Dr. Stephen T. ASTLEY, Assoc. Prof. Dr. Yurdanur AKGÜL, Assoc. Prof. Dr. Tamer KARAYILDIRIM, Assoc. Prof. Dr. Yeşim GÜL SALMAN
Öğrenme Çıktıları
1Karbonil Bileşikleri Kimyası, Türevleri, Aminler konularında yorum ve uygulama yapabilme
2Verilen konularla ilgili deneyler tasarlayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
3Karbonil bileşiklerinin tepkimeleri hakkında yorum yapabilme
4Karboksilik asitlerin ve türevlerinin tepkimeleri hakkında yorum yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Aldehit ve Ketonlar I, Özellikleri, Elde Edilişleri ve Genel Tepkimeleri, Aldehit ve Ketonlar II, Aldol Tepkimeleri, Karboksilik Asitler, Türevleri, Açil Karbonunda Nükleofilik Tepkimeler,-β-Dikarbonil Bileşiklerinin Sentezleri ve Tepkimeleri, -Aminler, Nüklefilik Aromatik Yerdeğiştirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 - Aldehit ve Ketonların adlandırılması ve fiziksel özellikleri - Aldehitlerin elde edilme yöntemleri - Ketonların elde edilme yöntemleri katılması, Benzalazin Eldesi
2 - Aldehit ve ketonların bağıl etkinlikleri - Aldehit ve ketonların katılma tepkimeleri Haloform Tepkimesi
3 - Aldehit ve ketonların katılma tepkimeleri (devam) - Aldehit ve ketonların yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri - Aldehit ve ketonların kimyasal analizleri Toluenin Sülfolanması
4 - Aldehit ve ketonların türevleri - Aldehit ve ketonlarda alfa hidrojeninin etkinliği - Keto- enol tautomerisi - Enol ve enolatlar üzerinden yürüyen tepkimeler, rasemleşme Ftalimit Eldesi
5 - Ketonların halojenlenmesi - Haloform ve aldol tepkimeleri - Kondenzasyon tepkimeleri - Halkalanma tepkimeleri Metil Oranj Eldesi
6 - Organobakır bileşiklerinin konjuge katılması - Michael katılmaları Antrakinon Eldesi
7 - Adlandırma ve fiziksel özellikler - Karboksilik asitlerin eldeleri - Açil karbonunda Nükleofilik Katılma-ayrılma - Açil bileşiklerinin bağıl etkinlikleri - Açil klorürler ve sentezleri - Açil klorürlerin tepkimeleri Dibenzol Aseton Eldesi
8- Organobakır bileşiklerinin konjuge katılması - Michael katılmaları Sabun Yapımı
9 - Karboksilli asit anhidritlerinin sentezleri - Karboksilli asit anhidritlerinin tepkimeleri - Esterler ve sentezleri - Esterlerin tepkimeleri Tarçın Asidi Eldesi
10 - Amitler ve sentezleri - Amitlerin tepkimeleri - Nitriller, sentezleri ve tepkimeleri - Açil bileşikleri için kimyasal denemeler Organik Analiz
11 - Claisen Kondenzasyonu - Asetoasetik ester sentezi - Uygulamalar
12- Malonik asit sentezleri - Michael katılmaları - Uygulamalar
13- Adlandırma ve fiziksel özellikler - Aminlerin yapısı ve bazlık - Aminlerin sentezleri
14 - Aminlerin tepkimeleri
15Fenolik Bileşiklerin Tepkimeleri
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: “Organik Kimya” Craig FRYHLE, Graham SOLOMONS, Literatür Yayıncılık, ISBN: 978-975-843-187-8 “Organik Kimya-Yaşamın kalbi ”, Yılmaz YILDIRIR, Bilim Yayınları, ISBN: 978-975-556-070-0 YARDIMCI KİTAPLAR: “Organic Chemistry” Leroy G. WADE, ISBN: 978-0321768414
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Deney10330
Rapor Hazırlama10220
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16565
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14    5     4  3 3 4   
ÖÇ2 5 3   3   4 5  4   5 
ÖÇ3553553     4     4  44
ÖÇ4553553     4     4  44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr