Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003032000FİZİKOKİMYA IIZorunlu357
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye çözelti kimyası ve faz dengeleri hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.. Dr. Mehmet Balcan, Assoc. Prof. Dr. Nursel Acar Selçuki
Öğrenme Çıktıları
1Çözelti özelliğini gösteren büyüklükler arasında ilişki kurabilme
2Kısmi molar büyüklükleri hesaplarken gerekli matematik bilgilerini kullanabilme.
3Çözeltilerde termodinamik bağıntıları kavrayabilme
4Karışım özelliklerini hesaplarken hangi yöntemi kullanacağına karar verebilme.
5Çizdiği grafikten elde ettiği sonuçları termodinamik bağıntılarla açıklayabilme
6Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çözeltilerin termodinamik özellikleri ve sınıflandırılması (ideal, seyreltik ve ideal olmayan çözeltiler), elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler, Gibbs faz kuralı, çok bileşenli faz dengeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sıvıların özellikleri, yüzey gerilim, kırılma indisiLaboratuvar Hazırlığı
2Karışımlar ve çözeltilerYüzey gerilim hesabı
3Kısmi Molar BüyüklüklerTanecik büyüklüğü
4Kısmi Molar Büyüklükler tayiniEtanol-su sisteminde kısmi molar büyüklüklerin tayini
5Karışımın termodinamik özellikleriEtanol-su sisteminde grafik çizme yönteminin kullanılması
6Aşırı termodinamik özellikler, Düzenli KarışımlarDağılma katsayısı tayini
7Elektrolit olmayan karışımlar, sıvı-sıvı karışımlarıToluen-aseton karışımı
8ArasınavRapor Hazırlama
9Kolligatif ÖzelliklerVan’t Hoff faktörünün hesabı
10Elektrolit Çözeltilerin kolligatif özellikleriKriyoskopi deneyi
11Aktiflik ve aktiflik katsayıları, Raoult ve Henry yasalarından hesaplanmasıFenol-su sistemi
12Gibbs- Duhem eşitliğinden aktiflik ve aktiflik katsayılarının hesaplanmasıÜç bileşenli sistemlerin hazırlanması
13İyonik çözeltilerin aktiflik ve aktiflik katsayılarının hesaplanması, Debye-Hückel eşitliğiTelafi
14Faz dengeleri, tek bileşenli sistemlerSınav
15İki ve üç bileşenli sistemler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı: P.W.Atkins, “Physical Chemistry” 6th ed., Oxford University Press, (1998) Fizikokimya Cilt II, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Yayın No: 208, Dr. Çetin Güler, Dr. Nursel Acar, 2009. Fizikokimya Problem Çözümleri II, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Yayın No: 209, Dr. Çetin Güler, Dr. Nursel Acar, 2009. J.H.Noggle, “Physical Chemistry” 3th ed., Harper Collins Publishers Inc. (1996)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Laboratuvar10
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Laboratuvar14342
Rapor Hazırlama10220
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ145         3          
ÖÇ2  3   3               
ÖÇ34                     
ÖÇ4        4 3           
ÖÇ5  4 444    5          
ÖÇ6 4 4     4            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr