Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003132006FİZİKOKİMYA IIIZorunlu367
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dengede olmayan sistemlerdeki Taşınım süreçleri ve kimyasal tepkimelerin hız ve mekanizmalarını incelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Mehmet Balcan
Öğrenme Çıktıları
1Elektrolit çözeltilerde yüklü taneciklerin taşınımı ve elektriksel iletkenliğin anlaşılması
2Viskozite ve Momentum taşınımının anlaşılması
3Kütle taşınımı ve difüzyonun Fick yasalarını öğrenmek
4Isı taşınımı ve termal iletkenliğin incelenmesi
5Tepkime kinetiği , hız eşitlikleri ,hız sabiti ve tepkime mertebesi kavramlarının anlaşıması
6Hız eşitliklerinin integrasyonu, yarılanma süresi ve önemi
7Tepkimeyi etkileyen etmenler ve nasıl etkilediklerinin anlaşılması
8Arrhenius eşitliği ve aktiflenme enerjisinin hesabı
9Adsorpsiyon ,adsorpsiyon izotermleri ve öneminin anlaşılması
10Asit,baz ve enzim katalizinin incelenmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taşınım süreçleri( elektriksel yük , momentum , kütle , ısı ), kimyasal tepkime kinetiği,hız yasaları , tepkime mekanizmaları, tepkime hızı ve sıcaklık, karmaşık tepkimeler, Adsorpsiyon , kataliz
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yük Taşınımı ( Elektriksel İletkenlik )Problem çözümüLab Hazırlık
2Yük Taşınımı ( Elektriksel İletkenlik )Problem çözümüLab Hazırlık
3Momentum Taşınımı ( Viskozite )Problem çözümüTitrasyon Metodu ile Hız Sabitinin Tayini
4Kütle Taşınımı ( Difüzyon )Problem çözümüSakkorozun İnversiyon Hızının Tayini
5Kütle Taşınımı ( Difüzyon )Problem çözümüİletkenlik Metodu ile İkinci Mertebeden Hız Sabiti Tayini
6Isı Taşınımı ( Termal İletkenlik )Problem çözümüSıcaklık Değişmesinin Reaksiyon Hızına Etkisi
7Tepkime Kinetiği ( Kimyasal kinetik) , Tepkime hızı, mertebe ,moleüleriteProblem çözümüHittorf Metodu ile Taşıma Sayılarının Tayini
8ArasınavsınavRapor Hazırlama
91-2-3.mertebeden tepkimeler, diferansiyel hız yasaları ve integrasyonuProblem çözümüViskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi
101-2-3.mertebeden tepkimeler, diferansiyel hız yasaları ve integrasyonuProblem çözümüHareketli Sınır Yöntemiyle Taşıma Sayılarının Tayini
11Tepkime hızı ölçümü ve Mertebe belirleme yöntemleriProblem çözümüSelüloz Üzerinde Kongo Kırmızısının Adsorbsiyonunun İncelenmesi
12Tepkime mekanizmaları, denge yaklaştırması , sürekli ( kararlı ) haller ilkesiProblem çözümüİletkenlik Yöntemi İle Çözünürlük Tayini
13Tepkime hızına sıcaklık etkisi, Hız teorileriProblem çözümüAndreasen Pipeti İle Sedimantasyon
14AdsorpsiyonProblem çözümüTelafi deneyleri
15Kataliz , Enzim kinetiğiProblem çözümüTelafi deneyleri
16Final Sınavısınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: I.N.Levine ,Physical Chemistry Mc.Graw-Hill, İnc. New York ,1995 P.W.Atkins, Physical Chemistry,Oxford Univ.Press, Oxford , 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Deney1010100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)221
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ155   5 5 4  445  555  
ÖÇ255   5 5 4  445  555  
ÖÇ355                    
ÖÇ455   5 5    44        
ÖÇ555            5  555  
ÖÇ6    55                
ÖÇ7   54                 
ÖÇ8    55 5 5    5  555  
ÖÇ95    4        5  555  
ÖÇ105      5  3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr