Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003142000KİMYADA ENDÜSTÜRİYEL İŞLEMLERZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Isı transferi ve ısı transfer ekipmanlarının tanıtılması; konveksiyon ve kondüksiyon, akışkanlarda ısı akışı prensipleri, ısı transfer katsayıları ve ısı değiştiriciler hakkında bilgi vermek,Distilasyon ve evaporasyon işlemlerinin prensibini ve kullanılan cihazları anlatmak ,İki fazlı sistemlerde kütle aktarımını, katı-sıvı ve sıvı-sıvı sistemlerde tanımlamak, Katıların boyutlarının küçültülmesinde yaygın olarak kullanılan cihazları tanımlamak,Katıların tane boyutuna göre ayrılmasında kullanılan cihazlar hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Jale Yanık, Assoc. Prof. Dr. Tamer Karayıldırım
Öğrenme Çıktıları
1Kimya endüstrisinde kullanılan sistemler hakkında bilgi sahibi olabilme
2Kimya Endüstrisindeki ısı ve kütle aktarımı prensibine dayalı sistemler hakkında genel bilgi sahibi olmak.
3Distilasyon ve ekstraksiyon işlemlerinin tasarımı ve hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgi kazanılması.
4Endüstrideki boyut küçültücü cihazlar hakkında genel bilgi kazanılması.
5Elekler ve siklonlar hakkında genel bilgi kazanılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Isı aktarım mekanizmaları, ısı aktarım işlemleri, ısı değiştirgeçleri, distilasyon ve evaporasyon işlemleri, kütle ve enerji denklikleri, ekstraksiyon işlemleri ve ekstraktörler, ekstraksiyonda verim ve adım hesaplamaları, boyut küçültücü cihazlar, elekler ve siklon separatörleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Isı aktarımı, ısı aktarım mekanizmaları, İletişim ile ısı aktarımı (Fourier ısı iletim yasası, düz bir levhada ısı iletimi, ısı aktarım direncinin tanımlanması, kompozit duvarda ısı iletimi)
2Silindirik yüzeylerde ısı aktarımı, boru çeperi boyunca iletim ile ısı aktarımı, izole borularda iletim ile ısı aktarımı, Taşınım ile ısı aktarımı
3Isı aktarım işlemleri, Isıtma ve soğutma işlemleri (Cihaz ve işlem tipine göre ısıtma ve soğutma işlemleri, çift borulu ısı değiştirgeçlerinde ısı aktarım hesapları)
4Çok borulu ısı değiştirgeçleri ve sınıflandırılması, Isı değiştirgeci tasarımına yönelik çalışmalar
5Destilasyon işlemlerinde kütle ve enerji denkliklerinin yazılması, raf sayısı ve geri döngü oranı, Kademe hesaplamalarında basitleştirilmiş yöntemler, grafiksel yöntemler ve Mc Cabe- Thiele yöntemi
6Evaporasyon işlemleri, kütle ve enerji denklikleri, endüstride kullanılan evaporatör tipleri, kristalizasyon işleminin endüstriyel uygulamaları
7Endüstride kullanılan sistemlerde katı sıvı ekstraksiyonunda temel parametreler, difüzyon bataryaları, Dorr karıştırıcıları, sürekli ekstraktörler
8ARASINAV
9Endüstride kullanılan sistemlerde sıvı-sıvı ekstraksiyonunda temel parametreler, statik kolonlar, Karıştırmalı kolonlar
10Kesikli ekstraksiyon sistemlerinde ekstraksiyon veriminin hesaplanması
11Sürekli ekstraksiyon sistemlerinde ekstraksiyon veriminin hesaplanması
12Sürekli ekstraksiyonda adım sayısının hesaplanması
13Boyut küçültme cihazları, kırıcılar, öğütücüler, kesiciler
14Katıların ayrılması: Elekler, siklon separatörleri
15Konu tekrarı ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı” James M. Douglas, Literatür Yayıncılık, 2005, ISBN: 97999758431143. “Taşınım Olayları (Transport Phenomena a Unified Approach)” Harry C. Hershey, Robert S. Brodkey, Literatür Yayıncılık, 2009, ISBN:9789750405389 YARDIMCI KİTAPLAR: “Kimyasal Proses Endüstrileri 1” R. Norris Shreve, Joseph A Brink, İnkilap Kitabevi, ISBN:9751099655 “Kimyasal Proses Endüstrileri 2” R. Norris Shreve, Joseph A Brink, İnkilap Kitabevi, ISBN:9751098689
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4728
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15      5 5     5    5 
ÖÇ244  54  4     4       
ÖÇ34 5     445 54  54 4  
ÖÇ4      4  54444      4 
ÖÇ53      4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr