Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003712000STAJZorunlu351
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
30 günlük staj döneminde öğrencilerin pratik yeteneklerini geliştirmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr. Nur Aksuner
Öğrenme Çıktıları
1Lisans eğitiminde kazandığı bilgiyi pratikte uygulayabilme
22-Profesyonel hayatta karar verme, insiyatif kullanabilme becerisi
3Kişisel iletişim becerisini geliştirebilme
4Grup çalışmasına katılma becerisini kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin resmi veya özel kurumlarda aktif bir şekilde çalışarak staj Staj kuralları ve detayları hakkında bölümden bilgi alınmasıgerekmektedir. Öğrenciler staj süresinin bitiminde staj aktiviteleriniözetleyen bir rapor hazırlamak zorundadırlar. Staj raporu staj komisyonutarafından değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1StajStaj
2StajStaj
3StajStaj
4StajStaj
5StajStaj
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik11515
Laboratuvar11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)30
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1555555555555555   5   
ÖÇ2       5            5 
ÖÇ3 4  4    4    5 5  5 4
ÖÇ4    5  4    5     5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr