Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004772006ENDÜSTRİYEL PROSESLER-IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’deki Kimya Sanayinin genel yapısı ve sorunları hakkında bilgi vermek; Suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesinde kullanılan arıtma yöntemlerini anlatmak; Seçilmiş olan ve inorganik teknolojiler kapsamında yer alan bazı üretim süreçlerini anlatmak; Üretim süreçlerinin akım şemalarının okunmasını öğretmek, bu şemalarda yer alan fiziksel ve kimyasal işlemler anlatmak. Bazı üretim süreçlerinde kullanılabilecek cihazların seçimi hakkında bilgi vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Jale Yanık
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’deki Kimya sanayini ve sorunlarını tartışabilme.
2Endüstride uygulanan ve ders kapsamında verilen bazı kimyasal süreçler ile ilgili olarak hammaddeden ürüne kadar uzanan değişimleri basit akım şemaları ile açıklayabilme.
3Bazı kimyasal hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel değeri olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan yöntemleri tanımlayabilme ve en uygun yöntemi seçebilme
4Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilme, üretim sürecinde açığa çıkabilecek zararlı maddelerin insan sağlığına etkileri ve bu maddelerin nasıl giderilmesi gerektiğini açıklayabilme.
5Endüstriyel süreçlerde açığa çıkan yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilme.
6Endüstride kullanılan suyun kalitesini tanımlayabilme ve suyun kullanılacağı amaca uygun hale getirilmesinde uygulanan yöntemleri açıklayabilme
7Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin Dünya’ da ve Türkiye’ de nasıl gerçekleştirildiği kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Kimya Sanayinin genel tanıtımı, suda safsızlığa neden olan maddelerin tanımlanması, saflaştırma yöntemleri, kükürt ve sülfürik asit üretimi, bazı endüstriyel gazların üretimi, nitrik asit üretimi, hidroklorik asit üretimi, fosforik asit üretimi, klor-alkali endüstrisi, anorganik gübreler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk Kimya Sanayi Sektörün Yapısı, Sorunları, Fırsat ve Tehditlerine genel bir bakış
2Su Teknolojisi Su Arıtma Yöntemleri
3Su Teknolojisi Endüstride Su Kullanımı ve Hazırlanması
4Kükürt ve Sülfirik Asit Sanayi Hammadde Kaynakları, Türkiye ve Dünyada’ki durumu, Kullanım Yerleri, Üretim Teknolojileri
5Endüstriyel Gazlar Azot ve Oksijen Teknolojileri
6Endüstriyel Gazlar Hidrojen ve Amonyak Üretim Teknolojileri, Kullanım Yerleri
7HNO3 ve HCI üretimi Üretim Teknolojileri, Kullanım Yerleri
8ARASINAV
9Fosforik Asit Endüstrisi Hammadde Kaynakları, Türkiye ve Dünyada’ki durumu, Kullanım Yerleri, Üretim Teknolojileri
10Fosforik Asit Endüstrisi Üretim Teknolojileri ve çevresel etkileri
11Klor-Alkali Endüstrisi Klor-Alkali Endüstrisinin Dünyadaki durumu, Ürünleri ve Ürünlerin Kullanım Yerleri, Elektroliz Sistemleri
12Klor-Alkali Endüstrisi Elektroliz Sistemleri ve Klor-Alkali İşletmesindeki Temel Proses Üniteleri
13Gübre Endüstrisi Hammadde Kaynakları, Türkiye ve Dünyada’ki durumu, Azotlu gübrelerin Üretimi
14Gübre Endüstrisi Potasyumlu, Fosfatlı Gübreler ve Kompoze Gübrelerin Üretimi
15Genel Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shereve’s Chemical Process Industries, Austin, G.T. ISBN: 0-07-066167-7 McGraw-Hill, Erbil, Ö., Endüstriyel Anorganik Kimya, Ege Üniversitesi Basımevi, 2002 YARDIMCI KİTAPLAR: İnternetdeki konu ile ilgili siteler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1              5    5  
ÖÇ2            4         
ÖÇ3    4                 
ÖÇ4          5         5 
ÖÇ5            4         
ÖÇ6                    3 
ÖÇ7   5                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr