Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420401E11281MATHEMATICS IN CHEMISTRYZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri kimyaya uygulama yöntemlerini açıklamaktır. Bu yöntemler fiziko ve analitik kimyaya ilişkin özel örneklere uygulanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Armağan KINAL, Assist. Prof. Dr. Hasan ERTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiksel bilgilerin genel özellikleri hakkında iletişim kurabilme becerisi
2İstatistiksel verileri değerlendirme becerisi
3Bilimsel çalışmaları takip edebilme becerisi ve kemometri hakkında ki bilgileri yorumlayabilme becerisi
4Optimizasyon çalışmalarında bir denel tasarım yapabilme becerisi
5Son verileri takip edebilme becerisi
6Diferansiyel denklemleri uygulayabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, fonksiyonlar, logaritma, türev ve integralin kimyada kullanımı, kombinasyon işlemleri, seriler, yaklaşık hesaplama yöntemleri, diferansiyel denklemler, analitik verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, kalibrasyon, regrasyon ve varyans analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Anlamlı rakamlar, Birimler, İstatistiksel parametreler
3Yanılgı Türleri,Doğruluk,Kesinlik, Gaussian Eğrisi, Kısmi Validasyon
4Null Hipotezi, Güven Sınırları, t testi, F testi
5Null Hipotezi, Güven Sınırları, t testi, F testi
6En Küçük Kareler Yöntemi, Kalibrasyon Eğrisi Çizimi
7Kalibrasyon eğrisi hata kaynakları
8Arasınav
9Yaklaşık (Numerik) hesaplama Yöntemleri ve Kimyadaki Uygulamaları
10Yaklaşık (Numerik) hesaplama Yöntemleri ve Kimyadaki Uygulamaları
11Türev ve Diferansiyelin Kimyadaki Uygulamaları
12İntegral Kavramı ve Kısmi İntegrasyon Yöntemi
13İntegralin Kimyadaki Uygulamaları
14Diferansiyel Denklemler
15Diferansiyel Denklemlerin Kimyadaki uygulamaları
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. E. Steiner “The Chemistry Maths Book”, Oxford Science Publications, (1996) 2. J.C. Miller, J.N. Miller, “Statistics for Analytical Chemistry” Ellis Harwood PTR Prentice Hall, 1993 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Çetin Güler “Kimyacılar için Matematik”, E. Ü. Fen Fakültesi Yayınları, (2001)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1  4 5 4               
ÖÇ2  444                 
ÖÇ3   5                  
ÖÇ44 544344 5            
ÖÇ5     4                
ÖÇ6     4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr