Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420401E11276QUANTUM CHEMISTRYZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Kuantum mekaniği ile ilgili temel kavramların ve bunların kimyasal problemlere nasıl uygulandığının anlaşılıp kavranmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Armağan KINAL
Öğrenme Çıktıları
1Kuantum mekaniğinin temel kavramlarını anlayabilme
2Kuantum mekaniğin temel kavramlarını model ve gerçek kimyasal sistemlere uygulayarak problem çözebilme
3Kuantum kimyası bilgilerine dayanarak spektroskopik yöntemlerin temellerini anlayabilme
4Matematiksel yöntemleri kuantum kimyasal problemlere uygulayabilme
5Kimyasal olayları moleküler düzeyde düşünebilme
6Kuantum kimyası konusunda düşünebilme ve soru sorabilme yetisini kazanabilme
7Kuantum kimyasının günlük yaşamdaki uygulamalarını algılayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kuantum kimyasına giriş, kuantum mekaniğinin doğuşuna neden olan gözlemler, bohr atom modeli , de broglie hipotezi ve dalga tanecik ilişkisi, kuantum mekaniğinin varsayımları, varsayımların model ve gerçek sistemlere uygulanması , kutuda tanecik, harmonik osilatör, işlemciler , komütatif özellik , belirsizlik ilkesi, hidrojen atomu, hidrojen atomu, iki atomlu moleküllerin genel haraketi , açısal momentum,küresel harmonikler , elektron spini, çok elektronlu atomlar ve yaklaşık çözüm yöntemleri, pauli ilkesi , Slater determinantları, terim sembolleri, Moleküler orbital ve değerlik bağ teorileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kuantum kimyasına girişProblem Çözümü
2Kuantum mekaniğinin doğuşuna neden olan gözlemlerProblem Çözümü
3Bohr atom modeli, de Broglie hipotezi ve dalga tanecik ilişkisi Problem Çözümü
4Kuantum mekaniğinin varsayımlarıProblem Çözümü
5Varsayımların model ve gerçek sistemlere uygulanması, Kutuda tanecik Problem Çözümü
6Harmonik osilatörProblem Çözümü
7İşlemciler, komütatif özellik, belirsizlik ilkesiProblem Çözümü
8Arasınav
9Hidrojen atomuProblem Çözümü
10Hidrojen atomu (devam)Problem Çözümü
11İki atomlu moleküllerin genel haraketi, açısal momentum, küresel harmonikler, elektron spiniProblem Çözümü
12Çok elektronlu atomlar ve yaklaşık çözüm yöntemleriProblem Çözümü
13Pauli ilkesi, Slater determinantlarıProblem Çözümü
14Terim sembolleriProblem Çözümü
15Moleküler orbital ve değerlik bağ teorileriProblem Çözümü
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: I.N.Levine, “ Quantum Chemistry”, Prentice Hall (1999) YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Zekiye ÇINAR, Kuantum Kimyası, Çağlayan Kitabevi,İstanbul, 1994 2.M.W.HANNA Quantum Mechanics in Chemistry, third Ed., Benjamin/Cummings pub Co., Massachusetts, 1981. 3.Mc.Quarrie, “Quantum Chemistry”, Mill Valley (1983)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ155                    
ÖÇ2  54 54               
ÖÇ3      5               
ÖÇ4              4       
ÖÇ555                    
ÖÇ6  5                   
ÖÇ7   4  4       4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr