Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420401E11704INSTRUMENTAL ANALYSIS IZorunlu366
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Elektrokimyanın ve Elektroanalitik Yöntemlerin Temel İlkelerini öğrenmek. Problemlere yorum getirip çözüm üretmek. Deneysel düzenekleri tasarlamak, ölçüm yapmak, elde edilen verileri değerlendirmek, doğru yorumlamak ve rapor edebilme becerisinin kazanmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ, Prof. Dr. Zekerya Dursun, Doç. Dr. Levent Pelit
Öğrenme Çıktıları
1Elektrokimyanın ve elektrokimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini kavrayabilme ve tartışabilme.
2Enstrümental Analiz I yöntemlerinin sınıflandırılmasının ölçülen özelliklere bağlı olarak yapabilme
3Her bir yöntemin temel ilkesini açıklayabilme
4Elektrokimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme.
5Tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme
6Kullanılan ölçüm sistemlerinin bileşenlerini tanıyabilme
7Ölçüm sonuçlarını değerlendirip yorum yapabilme
8Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni elektrokimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme. Enstrünemtal Analiz I kapsamında edindiği birikimi mesleki yaşama aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Elektrokimya, Kondüktometrik Yöntemler ve Analitik Uygulamaları, Potansiyometri ve Analitik Uygulamaları, Voltammetrik Yöntemler, Yeni Geliştirilmiş Voltammetrik Teknikler ve Uygulamaları, Amperometri, Kulometri ve Kronopatansiyometrik Yöntemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Elektrokimya ve Elektrokimyasal Tepkimeler Problem çözümü ve Uygulama
2Elektrokimyasal Pil çeşitleri ve çalışma ilkeleriProblem çözümü ve Uygulama
3Kondüktometri ve İletkenlik ölçümüProblem çözümü ve Uygulama
4Kondüktometrik TitrasyonlarProblem çözümü ve Uygulama
5Potansiyometrik Yöntem, Potansiyometrik Elektrotlar,Problem çözümü ve Uygulama
6Potansiyel Ölçümü, Potansiyometrik TitrasyonlarProblem çözümü ve Uygulama
7Arasınav
8Karışımların Potansiyometrik TitrasyonlarProblem Çözümü
9Polarografi ve Voltammetrik Yöntemlerin Çalışma İlkesi Problem Çözümleri ve Uygulama
10Voltammetrik Yöntemlerde Kullanılan ElektrotlarProblem Çözümleri ve Uygulama
11Gelişmiş Voltammetrik Yöntemler ve Elektrokimyasal Sıyırma TeknileriProblem Çözümü
12Voltammetrik Yöntemlerle Nitel ve Nicel AnalizlerProblem Çözümleri ve Uygulama
13Amperometri, KulometriProblem Çözümleri ve Uygulama
14Voltammetrik TitrasyonlarProblem Çözümleri ve Uygulama
15KronopotansiyometriProblem Çözümleri ve Uygulama
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI:1-Enstrümental Analiz I Elektroanalitik Yöntemler Geliştirilmiş II.Baskı, Hüseyin Tural, H. İsmet Gökçel, F.Nil Ertaş 2-Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry Peter T.Kissinger, William R. Heineman QD115.L23 1996 YARDIMCI KİTAPLAR:Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog: QD79 .E4 S56 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14228
Deney14342
Rapor Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1445                   
ÖÇ2    5 5544 5 4  4     
ÖÇ3      55 4            
ÖÇ4  5445   4          5 
ÖÇ5   4   45 5 5 5       
ÖÇ6 4 45 4 5    4     45 
ÖÇ7545  4  55     4 5    
ÖÇ8  554    5 5   5   45 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr