Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420401E11803INSTRUMENTAL ANALYSIS IIZorunlu477
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Işık-Madde etkileşimine dayalı Atomik ve Moleküler Spektroskopik Yöntemleri ve bu yöntemlerle yapılan Analiz Tekniklerini öğretmek. Analiz uygulamanın yanında, deneysel düzenekleri tasarlama, yapma, verileri elde etme, değerlendirme, doğru yorumlama ve rapor edebilme becerisinin kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zekerya DURSUN, Assoc. Prof. Dr. Nur AKSUNER, Assoc. Prof. Dr. Hasan ERTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Işık madde arasındaki etkileşimleri anlayabilme.
2Spektroskopik ölçümler için deney sistemleri kurabilme ve karşılaşılabilecek problemleri çözebilme becerisi .
3Spektroskopik ölçüm sistemleri ile analiz yapabilme ve analiz sonuçlarına yorum yapabilme becerisini kazanma.
4Spektroskopinin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni spektroskopik teknikleri, olayları ve özelliklerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Işık- madde etkileşimi, spektroskopinin temelleri ve Enstrümentasyon, Mor Ötesi-Görünür bölge soğurma spektroskopisi, Kırmızı Ötesi, Raman ve Moleküler Luminesans spektroskopisi, Atomik Spekrtoskopik tekniklerin temelleri, Alev Yayım, Atomik Soğurma ve Atomik Floresans Spektroskopisi. Plasma Yayım ve Plazma –Kütle Spektroskopisi . Bu Tekniklerle ilgili Kuramsal bilgiler, Enstrümentasyon, analitik uygulamalar ve bu uygulamalardaki girişimler ve Önlemleri. X-Işınları ve Nükleer Analiz tekniklerinin ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spektroskopiye giriş Terimler ve tanımlar, Spektroskopik yöntemlerin gruplandırılması ve ilkeleri. Elektromagnetik Dalga
2Mor Ötesi ve Görünür Bölge Soğurma Spektroskopisi Uyarma mekanizmaları, Soğurmayı değiştiren etkenler,Beer yasası
3Soğurma ölçüm aletleri ve parçaları Nitel Analizin temelleri
4Nicel analiz Fotometrik titrasyonlar Komplekslerin ligant/metal iyonu oranlarının belirlenmesi Türev ve Çift dalga boyu spektroskopisi Foto akustik spektroskopisinin temelleri.
5Kırmızı Ötesi(IR) Soğurma Spektroskopisi Temel İlkesi ve geçişler ,IR spektrofotometreleri İç Yansıma(ATR) Spektroskopisi,Uygulamalar
6Raman Spektroskopisi Raman Saçılması Olayı, Ölçüm cihazları, Uygulamalar.
7Molekülsel Fotoluminesans Spektroskopisine Giriş Enerji geçişleri ve temel bilgiler,Spektrofluorimetreler. Uygulamalar.
8Arasınav
9Türbidimetri ve Nefelometri Refraktometri ve İnterferometri Polarimetri, Optiksel Çevirme Dağılım(ORD) ve Halkasal iki Renklilik(CD)
10Atomik Spektroskopiye Giriş Atomik spektroskopik yöntemlere genel bakış Alev ve Alev Yayım Spektroskopisi
11Atomik Soğurma Spektroskopisi(AAS) Atomik soğurmanın temel ilkeleri Atomik soğurma spektrofotometresi ve parçaları
12Alevli ve alevsiz(elektrotermal) atomlaştırıcılar,Uçuculaştırma sistemleri Analitik Uygulamalar,
13Atomik Floresans Spektroskopisi (AFS) İlke, Cihaz ve Analitik Uygulamalar.
14İndüktif Eşleşmiş Plazma Yayım Spektroskopisi (ICP-AES) Plazma yöntemlerine giriş ICP, MIP ve DCP nın ilkeleri, ICP spektroskopisi cihazı ve analitik uygulamaları
15İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) Temel bilgiler, ICP-MS Cihazı, Analitik Uygulamaları
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI:1. D.A.Skoog, F.J.Holler and T.A.Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th Ed., Saunders, Philadelphia, 1998 and after editions. 2. H.H.Willard and L.L.Merritt, J.A.Dean and F.A.Settle, Instrumental Methods of Analysis, Wadsworth Pub. ,Belmont, 1988. YARDIMCI KİTAPLAR:1. A.Sanz-Medel and R.Pereiro, Analytical Atomic Absorption Spectrometry: An Introduction.,1st Edition, Spectroscopy Series of Handbooks,Series Editor: J. Chalmes, Coxmoor Pub., Oxford,UK, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Deney14228
Rapor Hazırlama14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)214
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ144                    
ÖÇ2    5 554  5 4  4     
ÖÇ3      55 4   5        
ÖÇ4  4  5   4    5     5 
ÖÇ5   4   45   5 5     5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr