Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420401T11278TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Müserref ARDA, Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme
2Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme
3Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme
4Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derse Giriş, Temel Kavramlar Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış Proje konularının belirlenmesi( çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları, eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.) Proje hazırlama ve sunum
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve GerekleriAnlatım
1Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel BakışAnlatım
2Proje hazırlama ve sunumAnlatım
3Proje hazırlama ve sunumAnlatım
4Proje hazırlama ve sunumAnlatım
5Proje hazırlama ve sunumAnlatım
6Proje hazırlama ve sunumAnlatım
7Arasınav (Vize)
8Proje hazırlama ve sunumSunum
9Proje hazırlama ve sunumSunum
10Proje hazırlama ve sunumSunum
11Proje hazırlama ve sunumSunum
12Proje değerlendirmeSunum
13Proje değerlendirmeSunum
14Proje değerlendirmeSunum
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ders Kitabı:Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi Yardımcı Kaynaklar: Sosyal sorumluluk projelerinin takip edilmesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1          2           
ÖÇ2                3   3 
ÖÇ3                  4 4 
ÖÇ4                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr