Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404001342012COMPUTER COURSEZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere temel Office programlarının etkin biçimde kullanımının öğretmek, Matlab programının kullanımını öğretmek, Matlab programının diğer derslerde görülen konular için destekleyici olmasının sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hakan AKAT, Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayarı hızlı kullanabilme
2Grafikleri analiz edebilme
3Sunum hazırlayabilme
4Matematik ile ilgili Matlab yazılımı kullanabilme
5Matlab programını diğer alanlarda kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgisayara genel bakış; İşletim sistemleri , Internet, Kelime işlemci, Hesap tablosu, Sunum programı; Matlabta uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgisayarın Donanımları, Girdi-Çıktı Üniteleri, Bilgisayarda Dizin/Dosya Yapısı
2İşletim Sistemleri ve Güvenliği
3Bilgisayarların Yazılımı ve Akış Çizelgeleri (Algoritma Mantığı)
4Bir Kelime İşlemci Programının Tanıtımı, Kullanımı, Menüler, Metin Düzenleme ve Biçimlendirme, Sayfa Biçimlendirme
5Kelime İşlemci Programında Doküman Hazırlama, Tablolama, Çizimlerle Çalışma, Dosya Nesne Resim Ekleme, Denklem Düzenleyici
6Bir Tablolama Programının Tanıtımı, Kullanımı, Menüleri, Hücre Özellikleri, Sayfa Biçimlendirmesi, Verilerin Tablolanması ve Biçimlendirilmesi
7Tablolama Programında Verilerin Sıralanması, Formül Oluşturulması, Verilerin Grafiklerinin Oluşturulması, Makro Oluşturulması ve Kullanımı
8Ara sınav
9Bir Sunu Programının Tanıtımı ve Kullanımı
10Bilgisayar Ortamında Bilimsel Metin Yazımı (Rapor, Makale vb.)
11MATLAB Programının Tanıtımı, Genel Amaçları ve Komutları
12MATLAB Programının İki ve Üç Boyutlu Grafik Çizimleri ve Uygulamaları
13MATLAB Programında Bilimsel Uygulamalar
14MATLAB Programında Bilimsel Uygulamalar
15Bir web sayfasının hazırlanması
16Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Bal H., Ç., 2007 Bilgisayar ve Ofis Programları Kullanımı, R. Baykal, 2013 Getting Started with Matlab, Matlab team, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Problem Çözümü3824
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ4   4                  
ÖÇ5    4                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr