Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003932012BASIC BIOCHEMISTRYZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Biyolojik bilimlerde büyük reformlar gerçekleşmektedir ve Biyokimya bu gelişimlerin başında yer almaktadır. Bu derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan metabolizma, transport sistemleri, enerjetik gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Funda Kartal, Research Assistant Dr. Güliz Ak
Öğrenme Çıktıları
1Biyokimyasal reaksiyonların kimyasal prensiplerini kavrayabilme
2Protein, karbohidrat, lipid ve nükleik asitlerin yapısını ve kimyasını kavrayabilme
3Anabolik ve katabolik metabolizmanın prensiplerini kavrayabilme
4Metabolik yollar arasındaki bağlantıyı kurabilme
5Biyokimya ile ilgili temel bilgileri diğer disiplinlerde kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Aminoasitler, peptitler, proteinler, enzimler, koenzimler, nükleik asitler, protein biyosentezi, biyokimyasal evrim, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, translasyon, protein metabolizması, Oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, basit şekerler, polisakkaritler, izopronoid lipidler, steroid ve karatenoidler, yağlar ve yağ metabolizması, fosfolipitler, glikolipitler, lipoproteinler, biyolojik membranlar, membranda enerji saklanması, solunum zinciri, fotosentez, beslenme, mineral bütçesi ve vitaminler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyokimyaya giriş. Biyokimyanın gelişimi.
2Amino asitler ve proteinlerin primer yapısı. Amino asitlerin iyonlaşması, peptid bağı. Proteinlerin primer yapısının analizi. İnternet araştırması Okuma
3Proteinlerin sekonder, tersiyer, kuaterner yapısı. Protein yapı- fonksiyon. Protein saflaştırılması. Amino asit ve protein metabolizması.
4Enzimler. Enzim etki mekanizması. Enzimlerin sınıflandırılması. Michaelis-Menten eşitliği. Enzim inhibisyon tipleri. İnternet araştırması Okuma
5Koenzimler ve vitaminler
6Nükleik asitler. Replikasyon, transkripsiyon, translasyon. İnternet araştırması Okuma
7Metabolizmaya giriş. Termodinamik ve metabolizma. ATP.
8Arasınav
9Karbohidratlar ve glikoliz. Glikolizin regülasyonu.İnternet araştırması Okuma
10Sitrat çevrimi, pentoz fosfat yolu, glukoneojenez, glikojen metabolizması
11Lipidler ve Lipoproteinler. Lipidlerin sindirimi ve absorbsiyonu. Trigliserid sentezi ve degradasyonu.İnternet araştırması Okuma
12 Lipid metabolizması.
13 Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyonİnternet araştırması Okuma
14Fotosentez
15Membran transport mekanizmalarıİnternet araştırması Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers, (2000) YARDIMCI KİTAPLAR: Stryer, “Biochemistry” Worth Publishers, (2002) D.Voet, J.G.Voet, “Biochemistry” Willey,John and Sons, (2003)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ41                     
ÖÇ5                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr