Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003112014ANORGANİK KİMYA IIZorunlu367
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı anorganik kimyanın önemli bir alanı olan Koordinasyon kimyasının genel özelliklerinin öğrenilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli, Prof. Dr Hayati Türkmen, Doç.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Koordinasyon Kimyası ile ilgili problemleri tanıma ve öğrenilenleri bu problemlerin çözümümde uygulayabilme becerisini kazanma
2Deneysel çalışmaları planlama ve sonuçlarını yorumlama becerisi
3Problemlerin çözümü ve laboratuar deneylerinde takım çalışması yapabilme becerisi
4Koordinasyon Kimyası için gereken disiplinler arası bilgi alışverişinde bulunma
5Anorganik Kimya ile ilgili temel kavram ve kuramların öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Laboratuardan başarılı olmak zorunlu
Dersin İçeriği
Asit-Baz kavramının çeşitli yöntemlerinin öğrenilmesi, molekül yapısı le ilişkisinin açıklanması,koordinasyon kimyasının temel kavramlarının ve kuramlarının öğrenilmesi, koordinasyon bileşiklerinin adlandırılması ,yapı ve bağlanma ozelliklerinin açıklanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Asit-Baz Kavramı - Arrhenius, Brönsted-Lawry, Lewis, Lux-Flood, Usanovich ve Çözücü Sistemi asit-baz tanımları Okso asitler ve oksoasit tuzları (Rapor hazırlama)
2Asit-Baz Kavramı - Molekül yapısının asitlik üzerine etkisi - Sert ve yumuşak asit-baz kavramı Bakır(I) oksit ve bakır(II) sulfat.pentahidrat sentezi(rapor hazırlama
3Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri - Geçiş metallerinin özellikleri Koordinasyon bileşiklerinin adlandırılması Amonyum bakır(II)sülfat ve amonyum nikel(II)sülfat sentezi (rapor hazırlama)
4Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri - Koordinasyon bileşiklerinin adlandırılması Hegzaammin kobalt(III) klorür ve kloropentaammin kobalt(III) klorür sentezi ve Werner kuramının uygulanması(rapor hazırlama)
5Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri - Kompleks kararlılığı - Kompleks kararlılığına etki eden etmenler İletkenlik ve potansiyometrik ölçümler(rapor hazırlama)
6Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri- - Koordinasyon sayısı ve geometriTris(asetilasetonato)mangan(III) ve demir(III) komplekslerinin sentezi ve magnetik susseptibilite ölçümleri(rapor hazırlama)
7Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri -Koordinasyon bileşiklerinde izomeri -Yapısal ve stereoizomerler -Dörtyüzlü ve sekizyüzlü komplekslerde stereoizomerlik Tris(asetilasetonato)mangan(III) ve demir(III) komplekslerinin sentezi ve magnetik susseptibilite ölçümleri(rapor hazırlama)
8Ara SınavKoordinasyon bileşiklerine kolon kromatografisinin uygulanması(rapor hazırlama)
9Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma - Değerlik Bağ Kuramı (etkin atom numarası ve 18 e- kuralı, kuramın koordinasyon bileşiklerine uygulanması, kuramın yetersizlikleri) Koordinasyon bileşiklerine elektronik spektroskopinin uygulanması ve kristal alan yarılma enerjisinin hesabı(rapor hazırlama)
10Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma - Kristal Alan Kuramı (düzgün dörtyüzlü ve düzgün sekizyüzlü alanda yarılma, kristal alan kararlılık enerjisi) Rapor sunumu
11Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma -Kristal alan kararlılık enerjisinin önemi -Kristal alan kararlılık enerjisini etkileyen faktörler Sınav
12Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma -Çiftlenme (eşleşme enerjisi) -John-Teller Etkisi -Kristal alan kuramının yetersizlikleri
13Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma - Molekül orbital kuramı (düzgün sekizyüzlü komplekslerde uygulamaları
14Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma -Molekül orbital kuramı (düzgün dörtyüzlü ve sekizyüzlü komplekslerde Π etkileşimi
15Koordinasyon Bileşiklerinde Bağlanma -Molekül orbital kuramı (düzgün dörtyüzlü ve sekizyüzlü komplekslerde Π etkileşimi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Ünv. Yayın Evi, 2007. -D. F. Shriver; P. W. Atkins, Inorganic Chemistry, Third Edition Oxford University Pres, 1999. (Türkçe Çeviri: S. Özkar, B. Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, Anorganik Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.) -Gary L. Miessler; Donald A. Tarr, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, Inc, 1999. (Türkçe Çeviri: N. Karacan, P. Gürkan, İnorganik Kimya, Palme Yayıncılık 2002) -J. Huheey, Inorganic Chemistry, 2d ed. Harper and Row: New York, 1978. -Purcell ve Kotz, Inorganic Chemistry Holt-Saunders, 1977.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü10330
Deney10330
Rapor Hazırlama10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Deney Sonrası Quiz10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)214
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1     5                
ÖÇ2 5 533                
ÖÇ35  3                  
ÖÇ4  33 5    5           
ÖÇ5    554   5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr